Младежи от Германия и България обменят идеи за развитието на Врачанска област

В рамките на проект „Ваканция за устойчиво развитие“ през месец август общо около 60 гимназисти от България и Германия обменят идеи за устойчивото развитие на област Враца. Първата международна среща на младежите се проведе между 12.08.2013 и 17.08.2013 в село Очин дол, а втората предстои в село Люти брод в периода 26.08.2013 – 31.08.2013.


По време на едноседмичния семинар във врачанските села младежи от София, Враца и германската федерална провинция Долна Саксония се запознават с различни аспекти на устойчивото развитие.  Посредством образователни игри, занимания на открито и проекти младите хора изграждат своето разбиране за отговорен начин на живот спрямо природата, самите себе си и обществото като цяло, развиват личностни, практически, социално-комуникативни, специализирани и методически умения благодарение на специално разработената от Фондация ЕкоЦентрик образователна програма за целите на семинарите.


В резултат на наученото през седмицата младежите предлагат стратегии и концепции за развитие на алтернативен туризъм в района, като представят своите идеи и планове за производство и разпространение на местни хранителни продукти и сувенири, за изграждане на екологосъобразна инфраструктура и на екопътеки, предлагат възможности за популяризиране на региона.


„Най-интересно за мен  беше да се запозная с нови хора и различна култура“, казва Мадлен Остереш (18 г.) от Германия. „За мен беше ценно да преживея по свой собствен начин природата и да придобия нов опит“, допълва Лаура Хартман (18 г.). „Аз пък никога не съм предполагал, че мога да си изкарам толкова яко в подобно селце“, признава Георги Томов (17 г.) от София.


Гостуващи лектори на семинарите са представители на дирекциите на германския Национален парк „Ватенмер“ и Природен парк „Врачански Балкан“, които на експертно ниво разглеждат и сравняват практиките в екотуризма в Германия и в България.
На семинарите присъстват и учители от София и Враца, които имат възможността да се запознаят с интерактивни методи на обучение, които да използват в своята практика с ученици от 8. до 12. клас.


Участниците в обученията подпомагат и локална инициатива за регионално развитие и облагородяване на средата, включена в рамките на същия проект. В Очин дол младежите разкрасиха чешмата при горния кладенец, чието изграждане започна по време на първия образователен семинар по проекта през априлската „Ваканция за устойчиво развитие“ тази година. В с. Люти брод отново се предвиждат творчески дейности за довършване на новосъздадената естрадна сцена и прилежащата й зелена площ на площада.


В последния ден от образователната седмица младежите организират заключително събитие за местната общност – „Ден на отворени врати“, на което представят своите впечатления от времето, прекарано във Врачанския Балкан и споделят на хората от селото своите идеи за устойчиво развитие на района. Събитието в с. Очин дол се радваше на голям интерес, където на „Отворените врати“ присъстваха над 64 гости от общо 150-те жители на селото.


„Браво. Много добри идеи. Децата виждат и разбират нещата по друг начин, който ние иначе не успяваме да забележим“, споделя Огнян Петров – собственик на туристическия комплекс „Дядо Йоцо“ край с. Очин дол.


Проектът „Подпомагане образованието за устойчиво развитие в България - Ваканция за устойчиво развитие“ стартира през юли 2012 г. Той се провежда в 5 различни села от Врачански Балкан, където се реализират локални инициативи за регионално развитие, обхваща над 150 младежи на възраст от 15 до 18 години и учители от повече от 20 училища от София и област Враца.


Изпълнители на проекта са Фондация ЕкоЦентрик, немското сдружение HÖB (Образователен център по история и екология) и Дирекция на Природен парк ”Врачански Балкан”. Партньори на местно ниво са кметствата и читалищата в селата Паволче, Челопек, Люти брод, Миланово и Очин дол.
Продължителността на проекта е 18 месеца и е на стойност 170 700 евро, като 93 000 от средствата се осигуряват от Германската фондация за околна среда (DBU), а останалите  - от партньорските организации - Фондация ЕкоЦентрик, HÖB  и Дирекция на ПП „Врачански Балкан”.

 

За повече информация:
Христина Банчева
Фондация ЕкоЦентрик
Тел.: 00 359 887 522280; 00359 879 959249
hristina [at] ecocentric-foundation [dot] org
 

Сподели