Младежка беседа за онлайн сексуален тормоз по повод Международния ден за безопасен интернет проведе Столична Община

На 16.02 доброволците отбелязаха Международния ден за безопасен интернет и участваха в беседа на тема „Онлайн сексуален тормоз”. Организираното от ПИЦ по ПН – София събитие се проведе в партньорство с експерти от отдел Киберпрестъпност към ГДБОП – МВР. На него присъстваха 180 ученици, заедно с училищни психолози и специалисти по зависимости. Съюзът на пивоварите в България участваха със социалната кампания „КОД: Отговорни заедно”. Ползотворното сътрудничество отново допринесе за по-добрата осведоменост на младежите по актуалните теми, свързани с рисковете в интернет и отговорното поведение, съобщи днес Превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите към Столична община (ПИЦ по ПН към СО).

Нараства броят на софийските учители и ученици, които преминават обучения по национални програми за превенция употребата на наркотици, твърдят ПИЦ по ПН към СО. Двете национални програми за превенция употребата на алкохол, наркотици и други психоактивни вещества обхващат ученици от 5 до 11 клас. Те включват тренинг обучения за училищни специалисти, както и работа с родители. Обученията се водят от експерти в областта на превенцията от ПИЦ по ПН към СО.  Целят повишаване на информираността относно причините, видовете и последиците от рисковото поведение при децата и юношите. Сред основните задачи на програмите са не само предотвратяване на употребата на алкохол, цигари, наркотици и др. от подрастващите, но и изграждане на социални и личностови умения, подпомагане процеса на израстване, формиране на идентичност, осъзнаване на здравословното поведение като отправна точка за успех и позитивизъм.

По националните програми „Кодово име живот” (5-7 клас) и „От връстници за връстници” (8-11 клас) до момента са обучени общо 177 училищни специалисти от над 100 софийски училища. Уменията, които те усвояват им позволяват навременно да разпознават рисково поведение при учениците, свързано с употреба на психоактивни вещества и им дава възможност да използват по-голям набор от инструменти за справяне със ситуацията, включително подкрепа и посредничество с експерти по зависимости за разрешаването на казуси. По този начин се постига навременна намеса и насочване към специалист за оказване на индивидуална работа и предотвратяване на употребата, съобщиха от ПИЦ по ПН към СО.

Програмата за ученици в гимназиален етап се базира на модела „връстници обучават връстници” и включва работа с доброволци. „Чрез програмата даваме възможност на юношите да развиват своя потенциал. С много ентусиазъм и смислени идеи те допринасят за доброволческата дейност. Това действа заразително и за останалите и нарастването на броя на доброволческите клубове в училищата през последната година го доказва”, коментира д-р Цветелина Петкова, директор на Столичния превантивен център пред ПИЦ по ПН към СО. 

Сподели