МОСВ: Комплексното разрешително за действащото пирометалургично производство на анодна мед е издадено при всички прозрачни условия

Изявление на Бойко Малинов, директор на дирекция „Превантивна дейност” в МОСВ:

Разрешението е обществено достъпно и се контролира от РИОСВ-София, както това се прави във всички страни.

Бойко Малинов, директор на дирекция „Превантивна дейност” в МОСВ обяснява, че инвестиционното предложение в инсталацията, която е основна на площадката на Аурубис, е насочено изцяло към подобряване и намаляване на емисиите от сярна киселина и тежки метали от производството на тази инсталация. Става въпрос за реконструкция, която води до намаляване на емисиите, а не за това дали се разширява производството. С тази реконструкция се монтират по-добри пречиствателни техники по отношение на сярната киселина и серните оксиди и се намаляват емисиите от топилна пещ чрез монтирането на нови вентилационни системи и пречиствателни устройства. Не се изисква ОВОС при действаща инсталация, а изменението и разширение не води до допълнително негативно въздействие върху околната среда, напротив. Когато се намаляват емисиите, това разбира се е свързано с повишаване на ефективността на производството. Всички процедури за въвеждане на инсталацията в експлоатация са приключили. Повишава се производството от 350 хиляди на 380 хиляди тона, но когато се повишава ефективността на производството и се намаляват емисии, най-елементарният баланс сочи, че спестените емисии трябва да отидат някъде. И те отиват в полезен продукт, а не в почвата и водата. Контролът от съответната РИОСВ се извършва на няколко фази – по време на проектирането, на строежа и на експлоатацията, и обхваща целия период на функциониране на инсталацията. Това не е първата кариера за добив на златно-сребърна руда. Всичко е възможно да се случи, но в контрола на Регионалните здравни инспекции и на Регионалните инспекции по околна среда участва и населението.”
 

-

* Материалът е подготвен в рамките на проект на Владимир Иванов и BlueLink.net "Околна среда vs. Инвестиции" с подкрепата на програма "Повече плурализъм по време на криза" на Институт "Отворено общество"

Сподели