МОСВ одобри грабежа на Пирин

С решение днес Висшият експертен екологичен съвет /ВЕЕС/ към Министерство на околната среда и водите /МОСВ/ одобри искането на община Банско за промяна в плана за управление в Национален парк Пирин. Решението цели узаконяване на построеното в ски зона Банско извън обхвата на концесията и отваря възможност за допълнително застрояване в Национален парк Пирин“, предупреждават природозащитниците от коалиция "За да остане природа в България."  Те поискаха оставките на министър Нона Караджова и заместник-министър Евдокия Манева. След одобрението на експертния съвет министърът на околната среда и правителството имат последната дума по промените в плана за управление на парка. "Ако правителството продължи с този незаконен акт, ще искаме и неговата оставка“, заявяви Константин Иванов от зелената гражданска коалиция.

Промените на плана за управление на Национален парк "Пирин" бяха поискани спешно в края на 2012 г. от кмета на Банско Георги Икономов. Чрез тях той търси възможност за изграждане на втора кабинкова линия и разширяване на ски зоната в периметъра на националния парк, която да осигурят достъп до планината за хиляди скиори, които тази зима се тълпяха с часове за да се качат до пистите. Проектът се подкрепя от скандално-известния бизнесмен и председател на федерацията по ски Цеко Минев, сочен за основна фигура зад компанията "Юлен," която оперира концесията за ски зоната над Банско. Но условията на предишната концесия са драстично нарушени, както териториално, така и чрез неспазването на важни условия засягащи жилищното и туристическо планиране и изграждане на Банско, така че да не надхвърля капацитета на съществуващите съоръжения.

Според природозащитниците, за първи път в историята на ВЕЕС днес не бяха допуснати с право на глас представители на БАН, научни институти, университети и неправителствени организации. За първи път бяха приети промени в план за управление, без да са преминали задължителните екологична оценка и оценка за съвместимост. "Решението на ВЕЕС нарушава три европейски директиви – за местообитанията, за птиците и за екологична оценка, тъй като предложенията на община Банско не са преминали през екологична оценка и оценка за съвместимост. За сравнение - подобни оценки в националните паркове се правят дори в случаи, когато се поставя колова маркировка или се прави ремонт на алейна мрежа, маси, пейки или тоалетни," коментира Тома Белев, бивш дириктор на Природен парк "Витоша" и председател на УС на "Зелени Балкани."

Решението на ВЕЕС нарушава също така законите за защитените територии, за биологичното разнообразие и за опазване на околната среда. В момента строителството в Национален парк Пирин е възможно само върху 2188 декара в зоната за строителство и сгради, но с решението на ВЕЕС вече е разрешено в зоната за туризъм, която е 8951 декара (площ, заета от между 600 и 800 хиляди вековни дървета). Това е петорно увеличение на площта, която може да се застроява. Разрешава се строителство на лифтове, писти, водохващания и съпътстващата ги инфраструктура, което отваря възможности на практика за всякакво строителство. ВЕЕС допусна също така възможността за застрояване на площ от 250518 декара в зоните на горите и на откритите части на Национален парк Пирин.

Според съобщение на МОСВ, взетото решение "удовлетворява частично исканията на Община Банско - допуска се възможност за разширяване на спортните съоръжения:
• единствено в рамките на съществуващата туристическа зона /т.нар. буферна зона на НП Пирин като обект на световното природно наследство на ЮНЕСКО/, която представлява 2,5% от площта на Национален парк Пирин, а самите спортни съоръжения заемат 0,2% от територията на парка
• само след одобряване на цялостен план за развитието на зоната, който подлежи на Eкологична оценка и Оценка за въздействие върху околната среда /ОВОС/, както и на Оценка за съвместимост с НАТУРА зоната „Пирин”
• всеки отделен инвестиционен проект от този план също ще бъде предложен на ОВОС и Оценка за съвместимост, които подлежат на процедура за широко обществено обсъждане."
Съветът отхвърли тази част от исканията на общината, свързана с разширяване на спортните съоръжения в други територии от парка, извън границите на сега съществуващата туристическа зона, съобщиха от МОСВ. В протокола от заседанието изрично е записано, че строителство в ски зоната в сегашните й граници не може да бъде предприето, без да има цялостен план за развитието на зоната и проведени процедури за екологична оценка както на плана, така и на всеки инвестиционен проект поотделно, твърди МОСВ.

Евентуално одобрение на приетите днес промени от държавата ще доведе до три наказателни процедури за нарушение на европейското законодателство, призовават от "За да остане природа в България" и призовават хората, които милеят за българската природа повече да подкрепят гражданските усилия в борбата срещу монополите, офшорните компании, безконтролните концесии и всички опити за узаконяване на ограбеното до момента в Национален парк Пирин." От коалицията настояха за разваляне на концесията на офшорния монополист „Юлен“ АД и оставка на екоминистъра Нона Караджова и заместник министър Евдокия Манева.

Докато София е залята от вълна на граждански протести срещу монополите в енергетиката, лошото управление, корупцията и съсипването на природата, столична община осигури пространство за неколцина поддръжници на бизнес интересите на Икономов и Минев, които демонстрираха пред МОСВ по време на заседанието на ВЕЕС днес. Реклами на това сборище бяха излъчени през последните дни от  частни радиостанции, повечето от които свързани със скандалния медиен бос и бизнесмен Красимир Гергов.

-

актуализирана в 22.26 ч. на 19.02.2012

Сподели