Мрежово общуване и журналистика за гражданско действие

БлуЛинк ще подкрепи защитниците на европейските ценности, демокрацията, правата на човека и околната среда в България, като предостави функционални инструменти за мрежово общуване и независим обмен на информация на www.bluelink.net. Ще консолидираме съществуващата платформа за директно споделяне на съдържание и координация между граждански организации и активисти и виртуалната редакция за стражева журналистика в хибридна платформа, като използваме видео обмен и излъчване на живо.

Първите стъпки към тази промяна бяха подкрепени от „Граждани за Европа“ (Citizens for Europe) - общност от ангажирани европейски граждани от неправителствени организации, фондации, медии, публични власти, желаещи да разширят своите мрежи, да споделят ресурси и да обменят добри практики. Тя служи и като мрежова платформа със стотици организации и инициативи в цяла Европа.

БлуЛинк ще започне структурения преход, като се допита до активни представители на гражданското общество сред своите потребители за техните нужди, разбиране и способности по отношение на информационните и комуникационни технологии - както в България, така и в Унгария, Румъния, Полша и страните кандидатки за членство в ЕС, в които работим.Задълбочен преглед на наличните онлайн инструменти за възпроизвеждане на мултимедийно съдържание и директна комуникация, на базата на потребителския опит, безопасността, надеждността и достъпен отворен код, ще ни помогне да изберем най-надеждните и безопасни инструменти, които да използваме в BlueLink.net. През 2021 г. ще започнем пилотни видео излъчвания в различни формати, включително журналистически репортажи, дискусии и коментари от експерти от гражданското общество. Също така ще проучим възможностите за финансова устойчивост на платформата чрез консултации със съмишленици от гражданския сектор и експерти.

Структурните промени на БлуЛинк са отговор на тревожни скорошни развития. Постоянният натиск срещу проевропейските и продемократичните участници в гражданското общество се засили през последните 5 години. Той включва неблагоприятни условия за финансиране, административни и процедурни пречки, натиск от страна на държавните органи, заплахи и реч на омразата от страна на политически и обществени лидери. Дискусиите, отричащи европейските ценности и поставящи под въпрос демокрацията, социалната солидарност и принципите на равенство, се налагат агресивно от масовите медии, до голяма степен контролирани от олигархичните кръгове в страните-членки на ЕС от Източна и Южна Европа. Извличането на данни на търговските социални мрежи и бизнес моделите, базирани на изкуствен интелект, също подкопават демокрацията, доверието и солидарността. Същевременно изолацията, породена от COVID-19, води до нуждата да се използват по-безопасни, чувствителни и базирани на доверие мрежови канали. Намаляването на демократичното пространство и подкопаването на европейските ценности се случват на регионално ниво и ефективните отговори също трябва да бъдат регионални и да свързват директно атакуваните групи.

Още нещо важно

За да продължаваме да подкрепяме комуникациите в интернет за опазване на околната среда, общоевропейски ценности и демокрация,  гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, и да отстояваме етичните, демократични и професионални стандарти на журналистика в обществен интерес, имаме нужда от самостоятелност. Можете да ни подкрепите като направите дарение за фондация „БлуЛинк“. Повече за мисията, визията и дейностите на БлуЛинк може да научите тук.

Сподели