Набираме журналистически разработки за опазване и устойчиво ползване на екосистемите по Черноморието

БлуЛинк търси предложения за журналистически разработки, които изследват и демонстрират богатите възможности за бизнеса и местните общности, които предлагат екосистемите по Черноморието, както и проблемите свързани с опазването и устойчивото им използване. Броят на материалите, които ще бъдат изготвени, е ограничен, като приоритет ще имат първите получени предложения, които отговарят на условията. Очакваме желаещи автори, които имат интерес, идеи и предложения за теми и конкретни материали, да изпратят кратки описания на темите чрез формуляра за контакти, или на тел. 0888 704 661. Предложенията ще бъдат обсъдени с редакционния екип на БлуЛинк. За одобрени и приети за публикуване през летните месеци материали е осигурено финансиране за журналистически командировки и хонорари. Всички одобрени материали ще бъдат публикувани в електронното издание на БлуЛинк за журналистика в обществен интерес "Евромегдан.бг". Участващите журналисти ще могат да поместят материалите си и в други медии, с които сътрудничат.

Това съобщение е публикувано в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“  по програма „BG03.03: Секторни политики за системно използване на екосистемните услуги“ към Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Фондация "БлуЛинк" е партньор по изпълнението на проета. Повече информация за него и за концепцията за екосистемни услуги и устойчиво използване на екосистемите от бизнеса и местните общности можете да намерите на уебсайта на проекта на адрес http://species.bluelink.net/.

Финансовият механизъм на ЕИП или операторът на програмата не са обвързани и не носят никаква отговорност за каквато и да било част от това съобщение. Цялата отговорност за съдържанието се носи от фондация “БлуЛинк” .

Сподели