Набираме журналистически разработки за трансгранични екологични проблеми

Новосъздаденото електронно издание BlueLink.info набира предложения за журналистически разработки, свързани с трансгранични екологични проблеми, от журналисти от България, Сърбия и Македония. 

Журналисти на свободна практика, работещи в трите държави, които искат да работят като "стражево куче" в обществен интерес, прилагайки високи етични и професионални стандарти, могат да предложат теми и материали, свързани с проблемите на околната среда и зелените политики като устойчили алтернативни решения. Авторите, които имат интерес, могат да изпратят своите предложения и кратка професионална биография на адрес contact [at] bluelink [dot] info.

На този етап не се изискват пълните тексове на разработките. Приетите предложения ще трябва да определят екологичен проблем, който засяга поне две от участващите държави и:

- посочва какви факти, развития и личности са предвидени за разследване от журналистите;

- изброяв на основните персонажи, организации или страни в историите; позицията и мнението на кого ще бъде част от историята;

- обяснява влиянието на историята върху ежедневието на засегнати личности и общности.

Редакторът на BlueLink.info ще отговори на изпратените предложения в рамките на 5 работни дни, като на одобрените предложения ше бъде предоставена обратна връзка, предложения за структурата на историята и дължината на текста и покана за написването на пълната разработка. На авторите ще бъде предоставена и подробна информация за етичните и професионални редакционни изисквания.

Авторите и редакторите ще работят като екип за осъществяване на журналистически материали в жанр фийчър. Насърчават се и мултимедийни продукти в този жанр. Успешно реализираните разработки ще бъдат публикувани на английски език в електронното издание BlueLink.info. Някои от материалите ще бъдат преведени и препубликувани на български, сръбски или македонски. 

Авторите на публикувани материали ще получат възнаграждение въз основа на дължината и сложността на всяка история. Има възможност и за допълнително финансиране за пътуване за събиране на информация по темата на историята или за други разходи от изключителна важност за качеството на материала. Средното брутно възнаграждение за журналистически текст от 1750 думи е 100 евро. Разходи за пътуване и други свързани с работата разходи могат да бъдат покрити отделно, ако се налага. 

Крайният срок за подаване на идеи за журналистическите разработки е 30 ноември 2016 г., но приоритет ще се дава на предложенията, които първи са постъпили в редакията.

Това съобщение е част от проект 'Journalists and Policy Makers Boost Green Economy', финансиран от Green European Foundation (Брюксел) и изпълняван от фондация "БлуЛинк" (София) в партньорство с Асоциация за устойчиво социално-икономическо развитие "Изгрев" (Скопие) и Асоциация "Други нови центар" (Белград).Проектът е организиран с финансовата подкрепа на Европейския парламент за Green European Foundation.

Сподели