Наблюдаваме на живо излюпването на малки египетски лешояди

Специализирана камера за онлайн наблюдение показва семейния живот на двойка египетски лешояди. Гнездото се намира в Северна България, в една от малкото зони, където египетски лешояди все още гнездят у нас. В момента птиците се редуват в мътенето на яйцата. Очаква се малките пиленца да се появят в началото на юни. Това е единствената в света камера в диво гнездо на световно застрашения вид и ще предложи уникално изживяване – да наблюдаваме на живо излюпването на малките.

Устройството е монтирано от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) по проект  LIFE+ „Помощ за египетския лешояд”. Гнездото може да се наблюдава на сайта на проекта www.LifeNeophron.eu.

БДЗП извършва ежегоден мониторинг за установяване състоянието на гнездовата популация на египетските лешояди в България и Гърция. Проведеното в България преброяване показа 27 заети гнездови територии, 26 от които са заети от двойки  (броят им е същият както миналият сезон)  и  една от териториите - от единична птица.  Повече от половината двойки  - 17, вече мътят, като се очаква броят им да се увеличи.

За да се избегне факторът безпокойство, който може да има фатални последици върху размножаването на лешоядите по проекта „Помощ за египетския лешояд“ започна охрана на 13 от най-чувствителните двойки в България. Едновременно с  това стартира  и изкуственото подхранване  на 12 от тези  двойки. Набавянето на безопасна и качествена храна за египетските лешояди е важен елемент от успешно отглеждане на потомство. Тъй като дървените платформи за подхранване, поставени миналата година не се оказаха ефективни, тази година в Източните Родопи беше изработен нов тип експериментална платформа. Целта на платформите е да възпрепятства достигането на храната за лешоядите от наземни хищници.
Проектът LIFE+ „Помощ за египетския лешояд” цели предотвратяване изчезването на световно застрашеният египетски лешояд в България и Гърция. Проектът обединява 4 партньора от 3 страни:  Българското дружество за защита на птиците (БДЗП); Гръцкото орнитологично дружество (HOS), WWF – Гърция, Кралското дружество за защита на птиците на Великобритания (RSPB) и е финансиран от програма LIFE на Европейската комисия и фондация „А. Г. Левентис“. БДЗП е водещата организация.
 

Сподели