Начините за природосъобразно ползване на еврофондовете: Анализ на централноевропейската гражданска коалиция SF-team

Днес 29 ноември 2012 едновременно в Братислава, Будапеща, Варна, Варшава, Прага, Рига и Турго  Муреш,   SF-team - неправителствена коалиция от организации работещи за устойчивото бъдеще - публикува най-новото си изследване [1], за възможностите за участие на социалните партньори и организациите на гражданското общество в процеса на програмирането за използване на фондовете за реализиране политиката на сближаване през 2014-2020 г. в седемте държави-членки: България,  Латвия, Полша, Румъния, Словакия, Унгария, и Чешката република. Докато държавите-членки на Европейския съюз се опитват да се споразумеят за следващия седемгодишен бюджет, целите и задачите на използването на фондовете на ЕС са също толкова важни, предупреждават неправителствени организации от Централна Европа. За да сме сигурни, че планираните средствата за изпълнението на политиката на сближаване в Европейския съюз ще доведат до устойчиво развитие, трябва да сме сигурни че разглеждането на широк кръг от аспекти е неизбежно. Това изисква сътрудничеството на всички заинтересовани страни в процеса на  вземане на решения от най - ранните етапи на програмирането, потвърждават от SF-team. Въпреки общоприетото разбиране за необходимостта от партньорство между заинтересованите страни на всички етапи,  практика е различна, демонстрира представеното проучване.

В началото на 2012 г. SF-team разработи чек-лист от мерки, необходими за пълноценно прилагане на принципа на партньорство в процеса на програмирането на политиката на сближаване и на всеки друг етап от политическия цикъл.. [2] От тогава до сега, ние сме насърчи използването на тези мерки този сред държавните служители и неправителствени организации. Наскоро публикуваното от нас проучване, изготвено с финансовата подкрепа на Международния Вишеградски фонд, обобщава получената от тях обратна връзка. "В повечето от изследваните страни организациите на гражданското общество, и длъжностните лица, обикновено успяват да се споразумеят за принципите и правителствата са склонни да признаят, гражданското общество като неизбежните партньори в програмирането. Начините по които принципи са превърнати в практика обаче са много разнообразни между нашите страни "- каза Теодора Ковач, заместник международен координатор на SF-team и програмен директор на Националното сдружение на природозащитниците (Унгария).

"Мащабът на публичност и достъпност до текущата информация за програмирането, свързана с политиката на сближаване варира в широки граници. От наличие на актуална информация (напр. в България и Латвия) до пълна липса на информация (напр. Унгария). Неспособността на правителствата да се справят с разнообразието на гражданското общество по отношение на тяхното участие в програмирането е често срещан проблем (например в Чешката република и в Словакия), както и неспособността да се приемат уважавани и легитимни представители на гражданското общество (напр. в България и Румъния). В други случаи, не е ясна ролята на организациите на гражданското общество, свързана с участието им при сформирането на работни групи и форуми в процеса на програмирането (напр. Латвия). Кратките срокове също затрудняват сериозно провеждането на консултации (например в Полша и Словакия) "[3] – според Акош Егер, редактор на проучването.

От българска страна изследването проведе Илиян Илиев, представител на ОЦОСУР, член на SF-team и съучредител на BlueLink.net. Повече информация за резултатите и изводите е достъпна на тел. 0887351141, е-адрес: pecsd [at] net-bg [dot] net, или от Теодора Ковач, заместник международен координатор на SF-team за устойчивото бъдеще, ръководител на програмата, Националното сдружение на природозащитниците (Унгария), +36 30 4580730, ddori [at] mtvsz [dot] hu .

Бележки:

[1] Доклад: Принципи в сравнение с реалността - партньорство в ранните етапи на 2014-2020 политиката на сближаване

 

[2] Приложение: Акценти на национален опит

 

[3] Шестнадесет принципи за успешно партньорство в средствата от ЕС, в: Ключът към Партньорство за успешните фондове на ЕС, май 2012 г.,

Сподели