Над 145 организации призовават Съвета на ЕС да спре прибързана реформа за авторското право

Над 145 европейски и глобални организации изпратиха отворено писмо до посланиците на Европейския съюз, като ги призоваха да продължат с обсъжданията на реформата за авторското право и да не дадат мандат на българското председателство на Съвета на ЕС да преговаря с Европейския парламент. Отвореното писмо беше изпратено на 26 април 2018 г. - ден преди срещата на Комитета на постоянните представители на правителствата на държавите - членки на Европейския съюз (Корепер). БлуЛинк е сред 16-те български организации, подписали отвореното писмо. 

Подписалите писмото организации изразиха безпокойство, че текстът, предложен от Българското председателство представялва голяма заплаха за свободите на европейските граждани и бизнеси и сериозно ще навреди на конкурентоспособността, иновациите, науката, изследванията и образованието в Европа. 

Широк кръг от засегнати страни и експерти, включително от академичните среди, неправителствените организации в областта на правата на човека и свободата на медиите и софтуерни специалисти, многократно са предупреждавали за вредата, която предложенията биха нанесли. Въпреки това те са отхвърлени по време на набързо проведени дискусии без участие на национални експерти. Този прибързан процес е още по-изненадващ предвид факта, че Европейският съюз обяви, че ще е необходимо повече време (до м. юни) за приемане на позиция. 

Дискусия без достатъчно обмисляне ще доведе до огромна пропаст между изявените намерения и вредата, която текстът може да донесе всъщност.

Сподели