Нашият глобален поглед с АРС.org

БлуЛинк участва в срещата на членовете на 2019 г. на Асоциацията за прогресивни комуникации (APC), в съответствие с нашия ангажимент към мисията на APC и глобалните интернет права, по-специално свързани с правата на жените, джендър малцинствата и развиващия се свят.
Срещата, която се провежда онлайн на 2 - 8.09.2019 г., събира над 50 членове на APC от цял ​​свят, които си сътрудничат за лесен достъп до безплатен и отворен интернет, за подобряване живота на хората и създаване на един по-справедлив свят. БлуЛинк е българският член на APC от 2000 г. Срещата е възможност да се оцени работата на BlueLink през 2019 г. до момента и да се сподели с други членове на APC, като част от глобалния обмен в организацията.
След декември 2018 г. БлуЛинк приключи с подкрепата АРС анализ на онлайн натиск срещу активисти на гражданското общество в България. Това е съществена част от постоянния ангажимент на BlueLink да подпомага прогресивни и демократични активисти и техните организации срещу повишаване на правния и медиен натиск у нас, в ЕС и из съседните страни.
В момента надграждаме тази работа с по-задълбочени изследвания на насилието, основано на пола онлайн, подкрепено от Феминистката мрежа за интернет изследвания към AРС.org. Тe са във връзка с нарастващата нетолерантност и агресия срещу джендър малцинствата, включително жените, която доминира в средствата за масова информация и прониква в ежедневните , политически и дори правителствени комуникации. Нашата цел е да идентифицираме практически стъпки, методи и начини за да могат организациите и институциите да продължат да противодействат на насилието, основано на пола, въпреки противоречивото решение на Българския конституционен съд срещу ратифицирането на Истанбулската конвенция на СЕ.
През февруари проведохме успешно работилница с Беллона в Санкт Петербург, където помогнахме на руски и европейски активисти и журналисти да обменят информация и да координират действията срещу токсичните отпадъци. Също така подкрепяме граждански организации в области, засегнати от добивната промишленост в Албания. В България БлуЛинк работи за подобряване на достъпа до правосъдие и участие във вземането на решения по въпросите на околната среда, като си партнира с Орхуската конвенция на Икономическата комисия за Европа на ООН и Европейската мрежа за правосъдие и околна среда.
Проучихме спонсорските практики на тютюневата индустрия в България и представихме находките на европейска научна конференция в Букурещ. Докато нашенски тютюневи олигарси контролират повечето медии и пряко влияят на управлението, западните тютюневи гиганти спонсорират благотворителни и медийни дейности, включително такива, които са свързани с общественото здравеопазване. Въз основа на нашето проучване Коалицията за живот без тютюнев дим и СЗО инициират меморандум срещу спонсорството, рекламата и промоцията на тютюневи изделия и призовава за спазване на Рамковата конвенция на СЗО за контрол върху тютюнопушенето (FCTC).
Това ни изведе до глобален проблем, засягащ управлението на интернет: оказва се, че големите тютюневи компании използват интернет, за да заобиколят FCTC и европейските закони, които забраняват трансграничната реклама, промоцията и продажбата на тютюн. Заедно с две дирекции на ЕК, глобална мрежа за застъпничество и СЗО се ангажирахме да поставим този проблем на дневен ред пред глобалната общност, ангажирана с управление на интернет.
Най-вече благодарение на члена на APC.org в Каталуния “Пангея”, д-р Павел Антонов от БлуЛинк говори на кръгла маса за интернет и целите за устойчиво развитие на глобалната конференция  RightsCom в Тунис през м.юни 2019.   
Всички тези дейности подхранват постоянния ангажимент на BlueLink към стражевата журналистика. Те позволяват на нашата европейска мрежа от журналисти да продължи да отразява истории по недостатъчно докладвани проблеми, с които се занимаваме - на английски език на www.bluelink.info, и на български в www.Evromegdan.bg.

Сподели