Национална седмица на делфините 2013


Кампания „Национална седмица на делфините 2013”
на Сдружение „Черноморска мрежа на неправителствените организации”


Делфините и бъдещето на Черно море

 

Официално започна информационната кампания на Черноморска мрежа на неправителствените организации и партньори, която носи наименованието „Национална седмица на делфините 2013”. Тя е финансирана от Предприятието за управление на дейности за опазване на околната среда (ПУДООС) към МОСВ и се осъществява в сътрудничество с учени, експерти, журналисти и неправителствени организации, музеи, образователни институции и бизнеси.
Кампанията е насочена най-вече към учениците и подрастващите, но цели също така да ангажира вниманието на цялата общественост с проблемите на морските бозайници и Черно море. Тя поставя въпроса за опазването на делфините и по-доброто познаване на поведението и особеностите им, като спомага за повишаване на екологичната култура на децата и формирането на природозащитно мислене у различните възрастови групи. Кампанията ще насочи вниманието на младежите към необходимостта от опазване на китоподобните бозайници.
За целите на кампанията са изработени модели в естествени размери на трите вида делфини, както най-често обобщено се наричат китоподобните бозайници, в Черно море― обикновен делфин, афала и морска свиня (муткур). Автор на макетите е скулпторът Венцислав Марков.
Кампанията под формата на пътуваща изложба с презентации, филми за делфините, записи на техните звуци и разпространение на информационни и образователни материали ще стартира на 17 октомври в училище „Антим I” в Балчик, след което ще премине през Каварна в училище „Стефан Караджа“ на 18 октомври. В Бургас изложбата ще бъде на 23 октомври в Природо-научния музей, а на 24 октомври в регионална библиотека „Захари Княжевски“ в Стара Загора.На 25 октомври пътуващата експозиция ще може да се види в Пловдив в регионална библиотека „Иван Вазов“. Кампанията ще завърши на 26 октомври т.г. в Националния природонаучен музей – София.Представянето навсякъде ще е с начален час 11.00.
Всички,които се интересуват и вълнуват от делфините ,морето и общото ни бъдеще могат да се считат за поканени.Входът за изложбата е свободен.
След приключването на обиколката макетите ще бъдат изложени във Феста Делфинариум ЕООД – Варна за международния ден на Черно море 31 октомври.Макетите ще останат като постоянна експозиция с цел бъдещи информационни и образователни дейности.

Опазването на китоподобните бозайници е голямо предизвикателство за съвременността. Те се нуждаят от защита, тъй като са особено уязвими на различни заплахи, свързани с човешката дейност ― инциденти при улов в рибарски мрежи, намаляване на рибните запаси и хранителния им ресурс поради свръхулов, химическо замърсяване, високи нива на шум, сблъскване с плавателни съдове и други смущаващи животните дейности в морето. Заплахите за съществуването им са особено сериозни в затворените морета. Те са в категорията на застрашените видове в Черно море според списъка на Международния съюз за защита на природата (IUCN). В миналото китоподобните са били обект на промишлен улов. Днес според националното законодателство и трите вида са защитени от Закона за биологично разнообразие и Закона за рибарство и аквакултури. Муткурът и афалата са в Червената книга на България.
*****
За повече информация и контакти Ема Гилева,
Черноморска мрежа на неправителствените организации
052/615856 bsnn [at] bsnn [dot] org

Сподели