Неформална работилница „Златен орех“ – инструменти за образование за устойчиво развитие на 01 април 2016 г.

Проектът „Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие“ приключва със събитието „Неформална работилница „Златен орех“ – инструменти за образование за устойчиво развитие“ на 01 април 2016 година в Eсенс център (ул. 6 септември 37) в гр. София. Краят на проекта е официалният старт на първата в България мрежа за неформално образование за устойчиво развитие „Златен орех“, а заключителното му събитие цели да покаже как работата в мрежа и сътрудничеството ни правят по-ефективни, устойчиви и успешни.
Мероприятието ще бъде е целодневно и ще събере на едно място обучители и експерти от цялата страна, които ще имат възможност да повишат капацитета си, да обменят методи, добри практики и контакти. В първата половина на деня ще бъде представена мрежата за неформално образование за устойчиво развитие „Златен орех“, едноименния знак за качество и уебплатформата www.ZlatenOreh.net. Именно уебсайтът е мястото, където организациите от мрежата ще споделят новини и бъдещи събития, а учители, родители и учащи ще намират лесно качествени неформални обучения на културна, социална, икономическа и екологична тематика.
На 01 април ще станат ясни победителите от националния конкурс „Влез в час с уроците на природата“ в четирите категории „НПО и институции, извършващи образователни дейности”, „Социално отговорен бизнес”, „Учители” и „Ученици”. Над 60 участници от всички кътчета на България се включиха в надпреварата с вдъхновяващи идеи за образованието, опазването на околната среда и ролята на човека в нея. Сред наградите за победителите са неформален обучителен уикенд в новия младежки интерпретационен еколагер в село Очин дол и неформален обучителен уикенд в „Училище сред природата” в село Гудевица.
Александър Ненов, интернет предприемач и консултант, работил над сайта www.ZlatenOreh.net, също ще се включи в програмата с лекция, която ще даде повече идеи на организациите от сферата как да управляват по-ефективно своите онлайн дейности.
Във втората част на деня „Неформална работилница „Златен орех“ – инструменти за образование за устойчиво развитие“ ще продължи шест с работилници, споделящи шест неформални методи, свързани с различни аспекти на устойчивото развитие. Работилниците ще се водят от организациите-партньори по проекта и ще бъдат повод за обмен на успешни практики между участниците в събитието.
Участието в мероприятието е безплатно, като е необходима задължителна регистрация на: http://goo.gl/forms/ppCkg3mDXu.


Събитието се провежда с медийната подкрепа на НПО порталa.


      „Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие”, е проект, реализиран в партньорство от седем нестопански организации - Фондация „Екоцентрик”, Фондация „ЕкоОбщност“, Сдружение „Клуб приятели на Природен парк „Врачански Балкан”, Сдружение „Екомисия 21 век“, Сдружение ГЕУМ, Сдружение „Зелени Балкани“ и Народно Читалище НЧ „Бъдеще сега 2006” и се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014г. www.ngogrants.bg

 

Сподели