Неохранявани от десетилетия водохващания на Витоша "откри" МОСВ

Около 100 л./секунда се губят между Владайска река на Витоша и яз. "Студена", от който пие вода Перник, разкри днес комисия на МОСВ, водена лично от министър Емил Димитров, някога известен като Ревизоро. Но според природозащитника Тома Белев "разкритията" са добре известни и отдавна документирани, докато същинският проблем е, че въпросните водохващания на Витоша нямат учредени санитарно охранителни зони.

За установените отклонения  ще бъдат уведомени областния управител на област Перник и Прокуратурата за предприемане на действия по компетентност, обяви ведомството.

Проверката на МОСВ установила, че в посока язовир „Студена“ по Владайски канал са насочени около 160 л./сек. общо от трите водохващания, съобщи МОСВ.  В същото време справката за състоянието на яз. „Студена“ на 09.09.2020 г. показва приток от 61 л./сек., или приблизително 100 л./сек. се губят от Владайски канал до яз. „Студена“.

От проверките, извършени от експерти на двете басейнови дирекции, с констативен протокол са установени няколко незаконни водовземания, в това число отклонения за Пречиствателна станция за питейни води – Рударци и отклонение за кв. Кало на с. Рударци и други отклонения с неустановени ползватели, които нямат издадени разрешителни по реда на Закона за водите, както и подадени заявления за такива.

Неохранявани водохващания в парка

"Учуден съм че, Министър Димитров "открива" , че пречиствателната станция за питейни води Рударци ползва води освен от  водохващането на р.Рударщица и от  канал Владайски," коментира за БлуЛинк бившият директор на Природен парк Витоша Тома Белев. Според него с около 50 л/с ВиК от тази вода Перник  водоснабдява с.Рударци и с.Драгичево от т.нар. Витошка водоснабдителна група. Това е описано в плана за управление на парка Витоша от 2005, във водния баланс на природен парк Витоша за 2014 г. финансиран по Оперативна програма "Околна среда" на ЕС, както и в множество научни статии по въпроса с ползването на водите в ПП Витоша, посочи Белев.

"За мен основен проблем е, че водохващанията на Владайската деривация нямат учредени санитарно охранителни зони и нито община Перник която потребява водите, нито община София откъдето се взимат водите се интересува от това," заяви Белев, който е общински съветник на Зелено движение в София.

Проверката днес е извършена по сигнал от Областния управител на Перник писмо, в което е отправено искане от кмета на с. Владая за осигуряване на санитарен екологичен минимум на река Владайска, след водовземно  съоръжение, изградено на реката. Към река Владайска екологичният минимум в размер на 20 л./сек е осигурен съгласно разрешителното, оповести МОСВ.

 

Още нещо важно

За да продължаваме да подкрепяме комуникациите в интернет за опазване на околната среда, общоевропейски ценности и демокрация,  гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, и да отстояваме етичните, демократични и професионални стандарти на журналистика в обществен интерес, имаме нужда от самостоятелност. Можете да ни подкрепите като направите дарение за фондация „БлуЛинк“. Повече за мисията, визията и дейностите на БлуЛинк може да научите тук.

Сподели