Независимите наблюдатели

Вярата в свободата на изразяването, правата на човека и ценностите на демокрацията са здравите основи, на които през 2007 г. е изградена фондация „Медийна демокрация“. Независимата организация изпълнява нелеката мисия да осъществява постоянен независим мониторинг на развитието на медиите и на публичната сфера в България, като допринася за подобряването на медийната среда, свободата на медиите, прозрачността и демокрацията.

Фондацията е създадена от двама университетски преподаватели – доцентите Георги Лозанов и Орлин Спасов. Още от самото начало към екипа се присъединява и Николета Даскалова, по това време докторант във Факултета по журналистика и масова комуникация към Софийския университет. 

Изпълнителният директор Орлин Спасов (вдясно) с Октавио Пиеранти, бразилски гост-изследовател на медиите в Централна и Източна Европа по покана на ФМД в сградата на Факултета по журналистика и масова комуникация

Работата на фондацията е насочена в различни посоки: проучвания на свободата на медиите и медийния плурализъм, семинари за качествена журналистика за студенти и млади медийни професионалисти, дебати за медийно образование в Югоизточна Европа и други.

Сред основните дейности на организацията е създадената през 2008 г. Лаборатория за медиен мониторинг, която служи за наблюдение и анализ на отношенията между медиите и политическите институции и актьори в България. Лабораторията обединява около себе си екип от млади анализатори, а работата ѝ е новаторска за времето си – задълбочава наблюдението си не само върху традиционните медии, но и върху слабо изследваните дотогава социални мрежи, блогове, жълта преса, новинарски сайтове и платформи за видеосподеляне.

Фондацията участва в общоевропейската инициатива Мониторинг на медийния плурализъм и като представител за България осъществява подробно наблюдение на състоянието на медийния плурализъм в страната за 2014 г., 2016 г. и 2017 г. Някои от най-новите изследвания на организацията са посветени на използването на речта на омраза в българското публично пространство и на условията за работа на българските журналисти.

От ФМД лаконично споделят, че „промяната на медийната среда към повече качествено и плуралистично съдържание е сизифовски труд…“. Фондацията е изправена пред общия за целия сектор проблем с липсата на финансиране. Екипът обаче се сблъсква и с неразбиране на ролята на неправителствения сектор от страна на обществото, а понякога и с медийни атаки към членове на фондацията.

През 2012 г. ФМД изготвя Карта на проблемните зони в българската медийна среда на базата на доклади на 10 наблюдаващи български и международни организации. За съжаление проблемите не губят актуалност и до днес. 

Организацията обаче напълно съзнава и важността на работата си и постигнатите успехи, сред които е опазената независимост. „Гордеем се с това, че сме ценени и търсени за експертиза по теми, свързани с медиите – както в България, така и в чужбина“, споделят от ФМД. Като най-ценни определят думите за благодарност от млади колеги, с които са работили: „с удоволствие виждаме, че опитът, натрупан при нас, им е полезен в по-нататъшното професионално развитие“.

Фондацията ще се стреми да разшири кръга от анализатори, с които работи, и в бъдеще ще работи за по-голяма устойчивост в осъществяването на независим мониторинг на медийната среда в България.

Снимка и графика: фондация "Медийна демокрация"; стопкадър: Bulgaria On Air
-

Настоящата публикация стана възможна благодарение на финансовата подкрепа на БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ЖЕНИТЕ и Програма CIVITATES – ФАЗА I. 

Сподели