НИМХ: Съществува голяма вероятност човекът да е основен двигател на климатичните промени

Коалиция за климата получи официален отговор от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) на отвореното си писмо от юли до НИМХ и БАН с молба двете институции да оповестят становищата си за климатичните промени и степента на човешката роля в тях. Писмото беше подписано от над 25 личности и организации. Повод за него бяха зачестилите изказвания на български учени, които поставят под въпрос климатичните промени или степента на човешката роля в тях.

Какво отговори НИМХ? Накратко:

  • Климатичните анализи на учени от НИМХ потвърждават общата регионална тенденция за затопляне и липсата на ясен сигнал за изменение при сумарните валежи, както и нарастването в честотата и екстремността на опасните явления у нас през последните десетилетия.
  • НИМХ споделя като цяло мнението на световната метеорологична общност, че съществува голяма вероятност човешката дейност да е една от основните причини за изменението на климата през последните десетилетия.
  • НИМХ смята, че оценката на дела на влиянието на човека върху установените изменения е извън компетентността им

 

Формулировката “съществува голяма вероятност” за човешко въздействие върху климата се разминава с формулировката в последния доклад на Междуправителствения панел за климатичните промени (IPCC) от март 2023 г. Според доклада е „недвусмислено“, че “човешкото влияние е довело до затопляне на атмосферата, океана и сушата, а промените са “широко разпространени и бързи” (т. A.2.1 на доклада).

В посмото си НИМХ посочва, че подготвя материал с актуална информация за климатичните промени, който ще бъде достъпен на сайта на НИМХ през ноември. „Усилията на учените от НИМХ в областта на климатологията са насочени изцяло към обективно представяне на анализите на климатичните вариации и изменения на съвременния климат на България“, гласи писмото. „С дейността си НИМХ допринася за оценката и анализа на климатичните изменения, включително на екстремните явления, и за реализиране на мерките и стратегиите за адапатация.“

Сред приоритетните научноизследователски задачи на НИМХ за периода 2023 – 2027 г. са:

  • Анализ на климатичните промени и оценка на влиянието им върху горските и агроекосистеми, водните ресурси, човешкото здраве и др.;
  • Уязвимост и мерки за адаптация на различните сектори от икономиката към климатичните промени и екстремните явления;
  • Използване на регионални числени климатични модели за оценка на бъдещи изменения на климата при различни сценарии и др.


Цялото писмо от НИМХ можете да намерите тук.

Снимка: Freepik

Сподели