Нов наръчник разяснява правилата за "оценката за съвместимост“

В началото на юни 2016 година мрежата „Правосъдие и околна среда“ (Justice&Environment - J&E), чийто член е фондация „Блулинк“, публикува нов наръчник, обясняващ основни правила за оценка на планове и проекти, които могат да засегнат зони от Натура 2000 (т. нар. оценка за съвместимост). Публикацията представя по един лесен за възприемане и систематичен начин, както изискванията на Директивата на ЕС за местообитанията (хабитатите), така и съдебната практика на Съда на Европейския съюз (СЕС).

Новата публикация е насочена предимно към активни граждани и екологични НПО, които са или могат да бъдат свързани с планове и проекти, засягащи зони от Натура 2000 и оценката им за съвместимост. Освен английската версия на наръчника, са публикувани преводи на български, хърватски, чешки, естонски, унгарски, словашки и испански език, за да се постигне широко разпространение и използване на публикацията.

“Някои ключови изисквания към оценката за съвместимост, например за използването на най-доброто налично научно знание, всъщност не могат да бъдат намерени в текста на Директивата, но са установени от съдебната практика на СЕС. По тази причина, много представители на обществеността, както дори и някои професионалисти не са напълно запознати как се извършва правилно оценката. Като адвокати по околна среда, работещи в обществен интерес, за нас е дълг и привилегия да запълним тази празнота”, коментира нуждата от наръчника Сийм Вахтрус, ръководител на работната група по биоразнообразие в J&E.

Според Вахтрус, публикацията на наръчника е важна стъпка в решаването на проблемите с прилагането на правилата за оценката за съвместимост на място. "От нашия предишен опит знаем, че правилата на ЕС не винаги се прилагат точно в държавите-членки. Ние бихме насърчили всички НПО и граждани да ни информират за казуси, в които те са били свидетели, че правилата, описани в наръчника не са били спазвани, за да бъдат добавени към съществуващите доказателства”, допълва още експертът. 

Въз основа на натрупания си опит, както и на събраните нови доказателства през следващите месеци, J&E заедно с партньорите си, ще изработи до есента план за действие за подобряване на прилагането на оценката за съвместимост в държавите-членки. Целта е планът за действие да бъде отразен в пакета от мерки на Европейската комисия като резултат от провеждащата се проверка на годността (Fitness Check) на Директивите по биоразнообразие.

Текстът на наръчникa може да бъде намерен на сайта на "БлуЛинк".

Кратка версия на наръчника може да бъде намерена тук:

http://www.justiceandenvironment.org/publications/

За повече информация: Сийм Вахтрус, Председател и ръководител на работната група по биоразнообразие на J&E: chairman [at] justiceandenvironment [dot] org, +32 465 43 61 30 и Пламен Пеев, експерт по право и политика на околната среда на фондация „Блулинк“ - peevplamen [at] yahoo [dot] com, +359 877078280.

Сподели