НПО гласуват по промените в правилата за избор на представители - удължаване на срока до 11.12

До 11 декември включително организациите, регистрирани в Гражданското е-представителство – платформа за избор на граждански експерти в работни органи към държавните институции, може да дадат мнението си за промените в правилата за гласуване, по които работи платформата, както и да коментират предложенията за промени. 

Предложенията са разработени от Консултативния съвет по изборите и са съставени от 18 точки, които включват теми като продължителност на процеса; видове организации, които да могат да гласуват; ограничения към представителите; мандат; популяризиране на дейността на представителя; право за избиране в повече от един орган; замяна на избраните; състав и функции на консултативния съвет и други.

За да участват в гласуването, организациите е необходимо да се влязат с името и паролата си в сайта на платформата: http://vote.bluelink.net/. Всяка организация има право на един глас.

* * *

Гражданско е-Представителство е интернет платформа за избори на представители на неправителствени организации /НПО/ в различни работни групи и комисии към институции, занимаващи се с проблеми на устойчивото развитие и околната среда.

Тук НПО могат да номинират кандидати, да гласуват, да се информират за действащите представители в различните комисии и работни групи и да се запознаят с техните отчети. За да номинират кандидати, да гласуват и да дискутират с действащите НПО представители, организацията трябва да се регистрират в системата. За повече информация вижте Кой може да се включи? и Регистрация.

Целта на електронната платформа "Гражданско е-представителство" е да подпомогне участието на обществеността в процеса на взимане на решения, чрез изграждане на прозрачна, достъпна и гъвкава Интернет платформа за избори на представители на природозащитни организации в различни органи и институции.

» Регистрация.

Сподели