НПО в България: предизвикателства и добри практики

Основните предизвикателства и проблеми пред гражданските организации в България, както и техните решения и добри практики ще бъдат анализирани в рамките на международно проучване за състоянието на гражданското общество. Проучването цели да подкрепи гражданските организации като осъществи координация и обмен за проблемите, които срещат, и решенията, които прилагат за тях. Анализът в България ще се осъществи от фондация "БлуЛинк" в рамките на регионално изследване на Гражданския форум ЕС-Русия (ГФЕСР), финансирано от Европейската Комисия. 

„Няколко години след създаването на Форума и множество дискусии между неправителствени организации от различни страни, забелязваме, че в много случаи организациите се сблъскват с едни и същи проблеми и предизвикателства, независимо дали се намират в Унгария, Русия или Италия. Така се появи идеята да направим проучването за състоянието на гражданското общество в различни държави. Ще се опитаме да покажем и добрите практики и стратегии срещу негативните тенденции, които могат да бъдат споделени и използвани от НПО в различни страни“, разяснява целта на проекта Ксения Вахрушева, член на Координационния съвет на ГФЕСР и ръководител на проучването в България.

Международното проучване ще бъде реализирано до края на 2017 г. След анализа на данните ще бъде публикуван аналитичен доклад на английски и руски езици, който ще бъде представен на годишната среща на ГФЕСР през май 2018 в София. Освен в България тази година изследователи от ГФЕСР провеждат същото проучване в Италия, Литва, Холандия и Русия. През 2016 г. ГФЕСР подготви доклад за състоянието на гражданското общество в Германия, Испания, Унгария, Полша и Русия.

Гражданският форум ЕС-Русия е мрежа от 153 неправителствени организации от страните-членки на Европейския съюз и Русия, които споделят ценностите на демокрацията, върховенството на правото,човешките права и социалната справедливост. Идеалната цел на форума е да засили сътрудничеството между гражданското общество в Русия и ЕС. Фондация "БлуЛинк" е член на форума от 2015 г. 

Сподели