БлуЛинк набира кандидати за обучение по мрежови комуникации за граждански каузи!

Фондация „Блулинк” в партньорство с гражданско сдружение „Инит Лаб” и Общество.бг имат удоволствието да отправят покана към активните граждани, доброволците, представителите на НПО и различни граждански инициативи 

за регистрация за участие в обучителна работилница 

„Стратегическо ползване на IT”.

Работилницата ще се проведе в сряда и четвъртък, 17 и 18 февруари 2016 г. в София. Крайният срок за подаване на заявки за участие в обучението е понеделник, 15.02.2016 г. до 14:00 ч. Кандидатите трябва да попълнят онлайн формуляр за кандидатстване за участие.

Целта на обучителните сесии е да се предадат практически знания за:

  • създаване на собствен блог/страница в WordPress;
  • структури и жанрови изисквания при писане за интернет;
  • запис и публикуване в интернет на собствени видео и аудио материали;
  • разпространение на информация в социалните мрежи и ползване на социалномрежовия сайт за гражданска активност на www.bluelink.net; и
  • иновативна платформа за обмен на познания и споделяне на техническа експертиза Signali.bg, разработена  в партньорство с фондация Общество точка бг.

 

При кандидатстването за участие кандидатите са поканени и сами да предложат теми, които да влязат в програмата (виж формуляра за кандидатстване по-долу). Междувременно участниците ще имат възможност да обменят опит и познания в мрежа с IT-специалисти, млади активисти и представители на НПО от цялата страна.

Работилницата е трета поред, след проведените през май и септември 2015 г. предходни обучения в рамките на проект „YouthLink: Уеб-инструменти и капацитет за гражданско наблюдение, застъпничество и въздействие”, съфинансиран от Програмата за подкрепа на НПО за България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и фондация „БлуЛинк“.


Кой може да кандидатства?
Обучителната работилница е предназначена за участници, които:

  • не са участвали в обученията през   м. май и м.септември 2015 г;
  • са на възраст над 18 години;
  • попадат в една от следните целеви групи: активни граждани, младежи, доброволци и членове на неправителствени организации.

 

Приоритет

С приоритет при избора на участници в обучението ще се ползват младежи, роми, лица в риск от бедност, вкл. и живеещите в отдалечени населени места.

Какъв е критерият за избор на участници?
Броят на участниците е ограничен, затова при селекцията основна тежест ще има обосновката на кандидата за участие, отразена в отворените въпроси от формуляра за регистрация. Обучението е безплатно благодарение на финансовата подкрепа на EEA Grants. Приетите участници ще могат да ползват транспорт, настаняване и храна, осигурени от организаторите.

Докога мога да попълня формуляра за регистрация?
Крайният срок за кандидатстване е понеделник, 15.02.2016 г. до 14:00 ч. Но не го чакайте - местата се запълват бързо.

Как мога да кандидатствам?
Можете да заявите желанието си за участие чрез онлайн регистрация на адрес https://bluelink.typeform.com/to/yG2BGE.

Въпроси и информация

За отговори и уточнения можете да се свържете с Ева Стоянова от екипа на БлуЛинк в работно време на тел. 0888 816 830.

 

BlueLink.net изпълнява дейността като част от проект „YouthLink: Уеб-инструменти и капацитет за гражданско наблюдение, застъпничество и въздействие”, подкрепен от Програмата за подкрепа на неправителствени организации към Финансовия механизъм на Европейската икономическа общност. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация БлуЛинк и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България. 

Сподели