ОИСР: Битка с дезинформацията и повече прозрачност на онлайн платформите

В момент, в който почти половината свят се подготвя за избори, нов доклад на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) предлага първата базисна оценка за това как страните от ОИСР подобряват своите управленски мерки, за да подкрепят благотворната среда за надеждната информация, свободата на изразяване и човешките права. В същото време, докладът задава рамка от политики за справяне с глобалното предизвикателство на дезинформацията.

Документът „Факти, а не фалшификати: как да победим дезинформацията и да засилим информационната етика“ подчертава необходимостта демократичните страни да закрилят разнородните и висококачествени информационни пространства, които подкрепят свободата на мнение и изразяване, както и нуждата от политики за повишаване на отговорността и прозрачността на онлайн платформите.

В доклада са посочени конкретни рискове като разпространението на дезинформация в предизборния период, чуждестранните кампании за манипулиране на информацията и за намеса, както и влиянието на генеративния изкуствен интелект. Частично основан на проучване в 23 държави от ОИСР, докладът разглежда казуси и дава препоръки как правителствата да имат положителна, а не вмешателска роля в тази област. От документа става ясно, че националните стратегии за борба с дезинформацията са по-скоро изключение, отколкото правило.

„Борбата с дезинформацията никога не трябва да стига до контролиране на информацията. Нуждаем се от разумни, добре балансирани политики, за да гарантираме на гражданите открита и стабилна информационна среда, в която може да се дискутира свободно и да се постига консенсус. Свободният, открит и последователен дебат е от основно значение за справянето със сложните предизвикателства на нашето време“, заяви генералният секретар на ОИСР Матиас Корман. „Нито една демокрация не може сама да реши проблема с нарастващата дезинформация, но всяка демокрация може да подкрепи независимата и разнообразна журналистика, да насърчи отговорността и прозрачността на онлайн платформите и да подпомогне изграждането на медийна грамотност на гражданите, за да се насърчи критичното потребление на съдържание, за да се справи с предизвикателството на дезинформацията и нейния разрушителен ефект върху доверието.“

„Дезинформацията, фасилитирана чрез дигиталните комуникационни платформи, всява разделение сред проевропейското гражданско общество и отслабва способността му да единодейства“, коментира Павел Антонов, управляващ редактор на мрежата за гражданско действие „БлуЛинк“. Според него е очевидно, че няма как проблемите за демократичната обществена и политическа среда, причинени от социалномрежовото общуване да се решат без решителна регулаторна намеса на европейско и национално ниво.

„Корпорации, чиито печалби идват от емоции и дезинформация, няма как да опазят фактите и научно-обоснованата информация чрез вътрешнокоропативните си механизми“, заяви Антонов. Наблюденията му се базират на опита и анализите на „БлуЛинк“, сред които и излезлия наскоро доклад „Свободни в Мрежата: Има ли несправедливо отношение към демократични, природозащитни и проевропейски гласове в българския Facebook и как да го прекратим?“.

Като ключов стълб на Инициативата на ОИСР за укрепване на демокрацията, докладът задава рамка от политики за засилване на информационната етика, насърчавайки обществени действия в три области:

- Повишаване на прозрачността, отговорността и разнородността на източниците на информация, включително чрез разнообразен и независим медиен сектор и по-добре функциониращи онлайн платформи.
- Повишаване на медийната грамотност и уменията за критично мислене, за да могат гражданите да разпознават, да противостоят и да ограничават разпространението на дезинформация.
- Укрепване на стратегическата координация, обучението и технологичната инфраструктура в държавната администрация, както и на партньорското обучение и сътрудничеството между правителствата в борбата с дезинформацията.

Сподели