Организации от целия свят призоваха СЗО да не допуска възможно вмешателство от страна на тютюневата индустрия

Организации в подкрепа на общественото здраве се обявиха против възможно сътрудничество между Световната здравна организация и Фондация за свят без тютюнев дим, финансирана от "Филип Морис Интернешънъл". В отворено писмо до генералния директор и изпълнителния съвет на СЗО от 28 януари 2019 г. 109 организации и 171 личности от целия свят, сред които и Коалицията за живот без тютюнев дим, алармираха, че подобно сътрудничество ще подкопае усилията на световната общност да защити политиките за обществено здраве от вмешателство от страна на тютюневата индустрия.

Организации в подкрепа на публичното здраве от целия свят изразиха сериозната си загриженост от опита на Фондация за свят без тютюнев дим, финансирана от тютюневата компания "Филип Морис Интернешънъл" да изгради възможно сътрудничество със СЗО. Организация, която е изцяло финансирана от тютюневата индустрия, сериозно би подкопала постиженията за достигане на Целите за устойчиво развитие и превенция на незаразните заболявания чрез изпълнение на Рамковата конвенция за контрола на тютюна (РККТ) на СЗО. Това ще подкопае и усилията по чл. 5.3 от РККТ, който цели да защити политиките за публично здраве от интересите на тютюневата индустрия, се казва в отвореното писмо.

Вносителите на писмото призовават СЗО да отхвърли възможно сътрудничество с Фондация за свят без тютюнев дим и отново да се обърне към правителствата и здавната общност с апел да отказват всякакви възможни връзки с фондацията. "В духа на партньоства за достигане на Целите за устойчиво развитие се надяваме, че ще използвате тази възможност, за да изпълните политиката за агенциите в системата на ООН за предотвратяване на вмешателство от страна на тютюневата индустрия. Здравето на милиони хора го изисква."

Сподели