От МЕЛТЕМИ@Училища към мрежа на европейските Сини училища за развитие на морската грамотност и знания

MELTEMI; МЕЛТЕМИ@Училища;Сини училища; морска грамотност; екологично образован

Българските  участници в проекта МЕЛТЕМИ се обучават на мониторинг на морските отпадъци по плажа и планиране на екологични мерки за подобряване състоянието на крайбрежието

Ученици от средния курс на училищата „П.Р. Славейков“ и „Пейо Яворов“  от Варна в сътрудничество с Черноморска мрежа на НПО  и ИО – БАН са ангажирани с разпространението на знания за морето и околната среда по проект МЕЛТЕМИ, финансиран  по програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море 2014 – 2020“. Това са двете български МЕЛТЕМИ@Училища, които се обучават на мониторинг на морските отпадъци по плажа и планиране на екологични мерки за подобряване състоянието на крайбрежието. Проектът включва и други образователни дейности.
Какво е Синьо кафе и как тази интересна инициатива събира заедно учените и ангажираните с опазването на морето и крайбрежието младежи?
На тези срещи, които се проведоха три пъти в рамките на проекта,  се обсъждат научни постижения и изследвания за състоянието на морето и твърдите отпадъци в морската среда и по плажовете. Това са именно морските отпадъци, преобладаващата част от които са пластмасите, сериозен екологичен трансграничен проблем за всички морета и океани. Учени и експерти обмислят стратегии и политики за намаляване и елиминиране на морските отпадъци. Младежите влагат творчество и въображение в изработването на произведения на изкуството от пластмасови отпадъци, събрани по време на акциите за мониторинг на два плажа южно от Варна. Победителите на финала на творческото състезание получиха отличия и награди. Учениците от Варна имат всички шансове да се включат в системата на европейските Сини училища, които ще развиват морската грамотност и ще образоват младото поколение за значението и използването на морета и океани.


Проектът МЕЛТЕМИ, осъществяван от научни институти и неправителствени организации от България, Гърция, Кипър и Албания, цели да подпомогне властите и обществеността в съвместните им усилия да се справят със сериозния трансграничен екологичен проблем с морските отпадъци, обект на загриженост по целия свят.
******
Черноморска мрежа на неправителствените организации, за контакти тел. +359 52 615856, + 359 886314515, bsnn [at] bsnn [dot] org, www.bsnn.org

Сподели