Отчет на Фондация "БлуЛинк" за 2015 г.

Отчет за приходите и разходите за нестопанска дейност на Фондация "БлуЛинк" през 2015 г., както и описателен отчет на извършените през годината дейности.

Отчет на дейността 2015

Финансов отчет 2015

Сподели