Отчет на Фондация "БлуЛинк" за 2016 г.

Отчет за приходите и разходите за нестопанска дейност на Фондация "БлуЛинк" през 2016 г., както и описателен отчет на извършените през годината дейности.

Отчет на дейността - 2016 г.

Финансов отчет - 2016 г.

Сподели