Отвъд отредената роля

Вече повече от десетилетие младежи от ароматната Розова долина отправят поглед отвъд отредените им от традицията социални роли и допринасят за справедливо общество с равни възможности за всички. С подкрепата на  сдружение „Младежки  и граждански инициативи в Розовата долина“ момчетата и момичетата в Карлово се превръщат в новите посланици на промяна.

През последните 11 години повече от 200 младежи са преминали през експертни обучения за овластяване и насърчаване на равнопоставеността на половете. Удовлетворение от работата си екипът на сдружението намира в реакциите на младите хора и позитивните им публични позиции в социалните мрежи. Вдъхновените младежи продължават да се занимават с темата за равенството, като се включват в нови проекти на други организации или ги инициират сами, разказва изпълнителната директорка Цветина Захарлиева. „Вярваме, че сме допринесли за изграждането на бъдещи семейства, в които няма типично мъжки и женски роли, а има разбирателство и любов“.

Екипът на „Младежки и граждански инициативи в Розовата долина“ е осъществил редица инициатива за икономическо и политическо овластяване на младите момичета, за да ги подготви да бъдат утрешните лидери. Насърчава обществото и към повече толерантност към жените и децата, които намират убежище като бежанци у нас. През 2018 г. представя историята и на една смела жена, основала училище в центъра за бежанци в Харманли.

„Вярваме, че сме допринесли за намаляване агресията и ксенофобията към различните, домашното насилие и насилието, основано на пола“, вдъхновено казва Цветина. Уверена е, че сдружението ще продължи да изпълнява мисията си и в бъдеще и ще търси новите „агенти на промяна“, които да помогнат за създаването на толерантно общество с равни шансове и равни права за всички.

Снимки: Сдружение „Младежки  и граждански инициативи в Розовата долина“

-

Настоящата публикация стана възможна благодарение на финансовата подкрепа на БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ЖЕНИТЕ и Програма CIVITATES – ФАЗА I. 

Сподели