Отворено писмо от българското гражданско общество по повод побоя над чужденци в Любимец

Съобщение до медиите, София, 9 декември 2013г

Отворено писмо от българското гражданско общество по повод побоя над чужденци в Любимец

Днес, понеделник, 9 декември 2013 неправителствени организации и граждани* изпратиха писмо до висши представители на българските институции по повод побоя над принудително настанени чужденци в Специалния дом за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ) в Любимец от страна на полицаи и специални части за сигурност от 30 ноември 2013г.


Подписалите писмото в качеството си на български граждани и активни членове на гражданското общество категорично се разграничават от тази проява на унизително насилие спрямо чужди граждани у нас и изказват своето извинение към пострадалите, засегнатите и техните близки. Те вярват, че „българските институции също ще намерят сили да сторят това, тъй като съгласно Конституцията на Република България държавата гарантира достойнството на човешката личност.“


Българските граждани се обръщат към Главния прокурор и към Министъра на вътрешните работи да бъде извършена проверка на инцидента, която да отговори на въпроса дали употребата на сила спрямо принудително настанените чужденци е била абсолютно необходима, както изисква Европейската конвенция за правата на човека и българското законодателство. Те настояват за „ефективно разследване, включващо достъпен разпит с превод на свидетелите, преглеждане на видео записите от камерите в СДВНЧ-Любимец, на снимковия материал и медицинската документация по случая.“ В отвореното писмо се изтъква необходимостта от изясняване самоличността на преките извършители на полицейско насилие и от понасяне на отговорността от виновните за инцидента лица.


В писмото се казва: „Ние смятаме, че за да бъде предотвратено бъдещо ескалиране на напрежението в специалните домове за временно настаняване на чужденци в България, е необходимо да дадете отговор за причините, довели до грозния инцидент на 30 ноември 2013г. Настояваме за прозрачен отговор на следните въпроси: разполагат ли СДВНЧ с щатни преводачи за комуникация с принудително настанените чужденци; получават ли чужденците достъп до информация и ориентиране по отношение на техния статус и законови процедури, през които преминават, докато са принудително настанени; получават ли служителите на СДВНЧ специална подготовка за работата си с чужденците; законосъобразно ли е използването на изолатора като дисциплинарно наказание в СДВНЧ; с каква ефективност се привеждат в изпълнение заповедите за връщане на чужденците. Проблемът е принципен и засяга като цяло отношението към чужденците в България в условия на опасна ескалация на ксенофобските настроения и в частност отношението към принудително настанените чужденци, за чието здраве и живот отговарят задържалите ги власти.“

Правозащитните организации и гражданите настояват за прозрачно за обществото разследване. Те посочват, че България е страна по всички международноправни актове за забрана на изтезанието и нечовешкото и унизително отнасяне и наказание и съгласно Директива 2008/115 на Европейския съюз следва да се отнася с уважение и зачитане на човешкото достойнство на чужденците, административно задържани с цел връщане в страните им на произход.

Писмото е изпратено до Сотир Цацаров, Главен прокурор на Република България; Цветлин Йовчев, Заместник министър-председател и Министър на вътрешните работи на Република България, Константин Пенчев, Омбудсман на Република България, Ахмед БУТАШ, Посланик на Алжир в Република България, българските медии и международни и европейски организации за човешки права.


* ПОДПИСАЛИ ПИСМОТО: Адв. Валерия Иларева, председател на Фондация за достъп до права-ФАР; Елена Дянкова, председател на Сдружение „Справедливост 21“; Адв. Маргарита Илиева, Зам.председател на БХК; Aдв.Диана Радославова, председател на Фондация „Център за правна помощ – Глас в България“; Доц. Анна Кръстева, Ръководител на Центъра за бежански, миграционни и етнически изследвания-CERMES, Нов български университет;  Проф. Благой Видин, Председател на Правна клиника за бежанци и имигранти -Софийски университет; Д-р Мимоза Димитрова, Председател на Центъра за подпомагане на хора, преживели изтезание-АСЕТ; Светла Енчева; Лидия Стайкова; Емил Коен; Борислав Димитров, гражданска инициатива Приятели на бежанците; Мила Манчева

 

 

Сподели