Пилотният проект за сигнали за проблеми в градска среда работи и дава плодове

Счупени колчета

На четвъртата седмица от официалното си пускане urbanotopia регистрира първият разрешен от институциите случай - поправена е счупена антипаркинг инфраструктура.

Сигналът за счупени антипаркинг стълбове, което дава възможност за паркиране на тротоара на ъгъла на улиците Граф Игнатиев и Солунска е подаден на 2 август. На 30 същия месец е получен отговор от отговорната институция, Столичен инспекторат, че случаят е разрешен, а на 31 август и снимки на новите антипаркинг стълбчета.

Проектът за онлайн платформа за мониторинг на градската среда в София и Загреб може да се поздрави с първия случай със статус "решен".

Платформата работи и приема сигнали в областите: инфраструктур: липсващи и повредени анти-паркинг колчета; липсващи капаци на шахти; запушени оточни канали на улицата; повредени пътни знаци; опасни сгради и отпадъци: натрупване на отпадъци и нерегламентирани сметища; повредени и липсващи контейнери за разделни отпадъци; изхвърляне на строителни отпадъци; замърсяване и разрушена инфраструктура около строежи; замърсени речни корита.

Проектът urbanotopia.eu на фондация Блулинк и хърватската организация ZaMirNet, финансиран от европейската програма "Европа за гражданите", продължава с допълнително разработване и попълване на ресурси на платформата, както и със срещи през септември с ползвателите на urbanotopia.eu и нови партньори от администрацията, отговорна за контрола и решаването на проблемите в града.

Сподели