Пластмаси на биологична основа за морски и наземни приложения: Изложба, трансфер на знания и семинар

 

Пластмаси на биологична основа за морски и наземни приложения: Изложба, трансфер на знания и семинар


Черноморската мрежа на НПО – Варна, в сътрудничество с Център за проекти и изследвания AKTI (Кипър) и Isotech Ltd (Кипър), организират на среща за трансфер на знания, която ще представи иновативни продукти, изготвени от пластмаси на биологична основа, разработени в рамките на проект SEALIVE по програма ЕС „Хоризонт 2020“.


SEALIVE https://sealive.eu/ има за цел да демонстрира иновативни кръгови стратегии за пластмаси на биологична основа в приложения на сушата и в морето, като по този начин подкрепя Стратегията на ЕС за пластмасите и предлага решения на проблема със замърсяването с пластмаси.
Срещата за трансфер на знания, съчетана с изложба, семинар и коктейл ,  предлага възможност да видите иновативни изделия, които могат да бъдат прилагани в бита, рибарството, земеделието и много други сфери на живота: твърди опаковки за хранителни продукти,  пластмасови прибори за хранене за многократна употреба и  рециклиране, фолио за мулчиране на биологична основа, опаковка от гъвкаво фолио на биологична основа за дълбоко замразяване, опаковки от гъвкаво фолио на биологична основа за морски приложения; както и рибарска лонда, мрежеста торба за стриди, рибарска мрежа  - всички биоразградими в морето и на сушата с възможности за многократна употреба,  рециклиране, компостиране.


Срещата за трансфер на знания е насочена към представители на екологични институции, научни институти, организации от сферата на рибарството, земеделието, търговията, крайните потребители от промишлеността, публичните органи, академичните среди, неправителствените организации, медиите и всички други заинтересовани страни, които биха могли да се заинтересуват от проекта SEALIVE и осемте продукта, разработени по него.


Срещата ще се проведе на 03 ноември 2023 г. (петък) от 10.30 до 13.30 ч. във Варна, хотел - галерия Графит, бул. „Княз Борис I“ 65, голямата зала на 1 етаж, (вход откъм булеварда).

Сподели