Пластмасовите отпадъци в моретата може да се утроят до 2040 година, проект работи за намаляването им

Проблемът с морските отпадъци и пластмасите в тях има тревожни перспективи – според последните изследвания на ООН, тяхното бързо нарастване в морската среда ще доведе до утрояване на  настоящите количества до 2040 година.  Това каза Ема Гилева от Черноморската мрежа на неправителствените организации на пресконференция в Националния пресклуб на БТА, на която беше представен представен проект "Повишаване на обществената осведоменост и намаляване на морските отпадъци за защита на черноморската екосистема" .

Гилева посочи, че здравето на морето и океаните, на техните обитатели, зависи от това доколко успешно човечеството ще се справи  с този проблем.  Според доклада на ООН от края на миналата година вероятно в настоящия момент от наземни и морски източници влизат между 75 и 199 милиона тона твърди отпадъци, като значителна част от тях са пластмаси- най-трудните за рециклиране, въздействие и  разграждане и най -опасни от екологична гледна точка. По изчисление за годишния внос на морски отпадъци, в морската среда към 2016 година те са между 9 и 14 милиона тона, има сериозна опасност, при запазване на настоящите темпове  на производство на пластмаси, до 2040 г.  те да бъдат между 23 и 37 милиона тона, каза експертът.

Проектът насърчава повишаването на осведомеността на обществото и съвместните действия за намаляване на речните и морските отпадъци в четири държави от Черноморския басейн. Той е подкрепен от Съвместната оперативна програма Черноморски басейн 2014 - 2020 г., водещ партньор е Черноморският технически университет, Факултет по морски науки, Трабзон, Турция. Участват България, Грузия, Румъния и Турция.

В началото на проекта е направено проучване за отношението на населението на четирите държавни към проблема с морските отпадъци - важен ли е за тях, какво биха направили . Всички са отчели важността на чистотата на морето, на крайбрежието, както за морските обитатели, така и за бизнеса и туризма.  Проблемът с отпадъците трябва да достигне до съзнанието на всеки индивидуален потребител, сочат изводите от проучването, като се отчита, че в личен план всеки е ангажиран с правилното изхвърляне на отпадъците, но липсва обществена ангажираност и познание за общинските планове.

По проекта в България е имало много срещи с ученици, които в началото са събирали фасове и клечки, но след това са правили от отпадъците и арт инсталации.

Ема Гилева от Черноморска мрежа на неправителствените организации и Румяна Емануилиду - Черноморски център за екологична информация и образование – клон Бургас, заявиха, че, за да започнем да се справяме с проблема на регионално ниво, предстоят тежки управленски решения. Политици, учени и бизнес поставят акцент върху ангажиране с промяна на производствения модел. Нужни са схеми за намаляване на опаковките за еднократна употреба, важно е намаляването на влагането на микропластмаси в козметични продукти, различни усилия, насочени към начина, по който ние депонираме отпадъците си -  на обществени места трябва ясно и с много добра индикация да бъдат поставени контейнери за разделно събиране на отпадъци, да има такива и на плажовете, смятат експертите.

Проблемът с морските отпадъци е сложен трансграничен въпрос, но по своята същност той е свързан с индивидуалните навици на потребление на стоки, използването им и изхвърлянето на отпадъци. Някои от тези модели на поведение са отразени в публичните практики за управление на отпадъците или в практиките на определени групи заинтересовани страни, например посетители на плажа, рибари и др. В проекта ще бъдат отчетени културните и национални различия и ще бъдат разработени стратегии за повишаване на осведомеността според конкретните държави и целеви групи. Основната цел на проекта е да достигне до правилните целеви групи, които имат най-силно въздействие върху намаляване на отпадъците при източника.

 

 

Сподели