Платформата DANUrB събира добри примери за културно и историческо наследство

Онлайн платформата DANUrB търси нови добри практики, свързани с опазване на културното и историческо наследство в региона на р. Дунав. Това стана ясно на третата онлайн партньорска среща по проект “Градски бранд Дунав+: Изграждане на регионална и местна устойчивост чрез валоризация на културното наследство по река Дунав”/DANube Urban Brand + Building Regional and Local Resilience through the Valorization of Danube’s Cultural Heritage (DANUrB+), която се проведе на 26 февруари 2021 г. Тя събра повече от 60 участници от 19 партньорски организации в 6 дунавски страни (България, Хърватия, Унгария, Румъния, Сърбия и Словакия). Платформата съдържа 450 традиционни местни обичаи, забележителности и други примери за културно и историческо наследство, в резултат от изпълнението на първата фаза на проекта, реализирана в периода 2017-2019 г. Нейното продължение - проект DANUrB+, цели да повиши техния брой и популярността им, както и да даде гласност на платформата.

По време на партньорската среща беше направена демонстрация на платформата DANUrB с кратко обучение за нейните функционалности.

Проект DANUrB+ започна през юли 2020 г., за да идентифицира малко популярно културно наследство и ресурси в периферията на река Дунав и граничните региони. Очакваният резултат е повишаване на местното развитие и международната туристическа привлекателност.

Основна тема в онлайн дискусията по време на третата партньорска среща по проекта  беше нуждата от реорганизиране на графика на проектните дейности и на предизвикателствата пред тяхното изпълнение поради влиянието на извънредните мерки, свързани с COVID-19.

Беше представен работен вариант на предвидения за разработка Атлас по проект DANUrB+, който ще съдържа демографски, икономически и пространствени и морфологични карти на градовете край Дунава. Продължава набирането и на международни, трансгранични и регионални проекти за включване в т. нар. “Дунавска културна променада”.

Предстои да бъдат предложени три нови туристически тура по Дунава чрез приложението PocketGuide, в допълнение към разработените в първата фаза на проекта. Беше представен и напредъкът по работата върху предвидените документални филми, училищните програми, университетските проекти, сътрудничеството между заинтересованите страни по проект DANUrB+ и създаването на т.нар „Етикет за качество на DANUrB+”. Бяха представени и добри практики и сътрудничество между Унгария и Словакия като тематични паркове, европейски групи за териториално сътрудничество и др.

-

Текстът е изготвен в рамките на проект DANube Urban Brand + Building Regional and Local Resilience through the Valorization of Danube’s Cultural Heritage (DANUrB+). Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП), както и от националния бюджет на Република България чрез бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Още нещо важно

За да продължаваме да подкрепяме комуникациите в интернет за опазване на околната среда, общоевропейски ценности и демокрация,  гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, и да отстояваме етичните, демократични и професионални стандарти на журналистика в обществен интерес, имаме нужда от самостоятелност. Можете да ни подкрепите като направите дарение за фондация „БлуЛинк“. Повече за мисията, визията и дейностите на БлуЛинк може да научите тук.

Сподели