Подкрепа за провеждането на COP29 през 2024 г. в България

Подкрепа за провеждане на 29-тата среща на ООН за климата (СОР29) в България изрази "БлуЛинк" чрез открито писмо до президента Румен Радев. Подписано от председателката на "Горичка" Магдалена Малеева  от името на пет неправителствени организации, писмото настоява за осигуряване на необходимата институционална, организационна и финансова подкрепа за българската кандидатура от страна на институциите и лично - на президента Радев.

Освен "Горичка" и "БлуЛинк", писмото подписаха също "Грийнпийс", АРИР - Стара Загора и "Климатека". Независимо от горещите актуални национални теми, които са ангажирали вниманието на политическите партии и обществото, авторите призовават Радев да отправи искане към всички национални институции и членове на парламента за активна подкрепа и ангажиране с българската кандидатура за председателстване и провеждане на СОР29. Подписалите писмото организации подкрепят българска кандидатурата и изразяват готовност за активно съдействие на реализацията й.

"Вярваме, че СОР29 може бъде темата обединител, която да събере различните гледни точки за зеления преход на гражданското общество, бизнеса, профсъюзите, академичната общност и местната власт", заявяват авторите. "Очакваме българското общество да види ползите за България и да подкрепи
провеждането на 29-тата среща на върха за климата, среща посветена на една от най-съществените задачи, които имаме като българи и като част от човешката цивилизация.", гласи писмото. Авторите настояват България да изпрати широка правителствена и бизнес делегация, с участието и
на неправителствения сектор, местната власт и академичните среди на СОР28 в Абу Даби през ноември тази година.

"Необходимата инвестиция от страна на държавата е незабележимо малка спрямо нашия национален и бюджетен капацитет, което е незначителен разход, спрямо ползите, които България може да извлече от провеждането на това глобално събитие през 2024 г.", заключват авторите.

Рискове и опасения

"Трябва да използваме световния форум за борба с измененията на климата като възможност за прекратяване на дълголетната зависимост от замърсяващите въглищни производства, на която са осъдени българите." Така управляващият редактор на "БлуЛинк" Павел Антонов коментира опасенията на други природозащитни организации, според които евентуално българско домакинство крие рискове за глобалната борба с измененията на климата. За тях предупреди Борислав Сандов, който пръв лансира идеята за българско домакинство в качеството му на вицепремиер за климатичните политики и министър на околната среда в кабинета "Петков" през 2021 - 2022.

На снимката: Борислав Сандов, трети отляво на ред 2, обяви българската кандидатура за домакинство на COP29 на неформалната среща на министрите на околната среда в Прага на 12-14.07.2022 г.  БТА

 

Пълен текст на Открито писмо за подкрепа за провеждането на COP29 в България

ДO
Румен Радев, Президент на Р България
КОПИЕ ДО
Росица Карамфилова, Министър на околната среда и водите на Р България
Иван Кондов, Министър на външните работи на Р България
Росен Христов, Министър на енергетиката на Р България
ОТВОРЕНО ПИСМО
Относно: Подкрепа за провеждането на COP29 в края на 2024 г. в България
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
България има реален шанс да председателства 29-тата среща на ООН за климата (СОР29) (Conference of parties) и да бъде домакин на най-големият глобален форум и среща на върха в края на 2024 година.
Срещите на ООН в този формат и по тази тема не само са най-голямото годишно глобално събитие за климатичните политики, но и уникална възможност за България да бъде в центъра на световната дипломация, да привлече интереса на водещи финансови институции и инвеститори в сферата на въглеродно неутралните индустрии, както и да стане средище на дебата за справедливия преход към нулево въглеродна икономика, в период, в който светът е силно динамичен и преодоляващ няколко кризи едновременно.
Независимо от горещите актуални национални теми, които са ангажирали вниманието на политическите партии и обществото, се обръщаме към Вас с призив да отправите искане към всички национални институции и членове на парламента активно да подкрепят, и да се ангажират с българската кандидатура и мобилизиране на обществото за председателстване и провеждане на СОР29 в България.
Долуподписаните организации подкрепяме кандидатурата на България и сме готови да съдействаме и активно да подпомогнем процеса България да бъде първата държава от Югоизточна Европа, който председателства този висок форум на глобално ниво.
Вярваме, че СОР29 може бъде темата обединител, която да събере различните гледни точки за зеления преход на гражданското общество, бизнеса, профсъюзите, академичната общност и местната власт и затова бихме ви подкрепили, Вие, като Президент на Република България, да продължите да следвате тази амбициозната цел и роля, за да можем заедно да осъществим СОР29 в България.
Очакваме българското общество да види ползите за България и да подкрепи провеждането на 29-тата среща на върха за климата, среща посветена на една от най-съществените задачи, които имаме като българи и като част от човешката цивилизация.
COP е не само единично събитие. То е постоянен процес, в който България трябва да участва активно и  излиза в голяма степен извън рамките на ангажиментите ни в Европейския съюз.
За да покажем, че България има интерес и капацитет от провеждането на СОР29 у нас, е важно да подготвим и изпратим широка правителствена и бизнес делегация, с участието и на неправителствения сектор, местната власт и академичните среди на СОР28 в Абу Даби, Обединените Арабски Емирства през ноември тази година.
Подготовката на тази делегация, самата кандидатура и всички съпътстващи събития ще помогнат много на страната ни да влезе в глобалната икономическа и политическа орбита, свързана с климатичните промени, енергийния и индустриалния преход и икономическите предизвикателства на 21 век и ще докаже, че България може да бъде лидер на глобално ниво и в предизвикателни времена.
Необходимата инвестиция от страна на държавата е незабележимо малка спрямо нашия национален и бюджетен капацитет, което е незначителен разход, спрямо ползите, които България може да извлече от провеждането на това глобално събитие през 2024 г.

 

Уважаеми Господин Президент,
Надяваме се, че през следващите няколко месеца Вие ще засилите подкрепата си по тези въпроси, за да може тя да стане първостепенна във всички сектори, сфери и теми у нас, а ние потвърждаваме възможността си за включване и активно участие за постигането на тази
важна за България цел.

Оставаме на разположение за разяснения и допълнителни въпроси на посочените
контакти: Магдалена Малеева, основател на “Горичка”, мобилен телефон: +359 88 910 1773,
имейл: magi [at] gorichka [dot] bg.
С уважение,
Горичка
Грийнпийс
Блулинк
Арир Стара Загора
Климатека
4 май 2023 г.,

гр. София

Сподели