Подкрепа за водещ изследовател на СЗО, направил разкрития за проблеми в готовността на Италия да реагира на пандемията от Ковид-19

БлуЛинк подкрепи Открито Писмо до председателя на Световната Здравна Асамблея и нейните участници, което да бъде изпратено на 26 май, 2021 г. до 74-та сесия на Асамблеята, подписано от Международната мрежа за подаване на сигнали за нередности, Transparency International и Правителственият проект за отчетност с подкрепата на 40 други организации, които работят в областта на антикорупцията, общественото здраве и защитата на лица, подаващи сигнали за нередности, в защита на д-р Замбон. Писмото призовава участниците в Асамблеята да гарантират, че ще има независим преглед на разкритията, направени от д-р Замбон, и ангажимент от СЗО да реформира своите механизми за подаване на сигнали за нередности и да осигури независимостта на системата за разглеждане на сигнали в бъдеще. Такъв ангажимент трябва да включва прекратяване на всякакви ответни мерки, които може да са били извършени срещу д-р Замбон, и официално извинение за всякакви действия, които може да са довели до укриване на жизненоважна информация от обществен интерес, която може да помогне за защитата на света от следваща пандемия.

Както Гардиън и други издания съобщават, на 13 май 2020 г. СЗО оттегли доклада „Безпрецедентно предизвикателство. Първият отговор на Италия на COVID-19“ от нейния уебсайт. Д-р Замбон, водещ изследовател на разследването на готовността на Италия за пандемия, съобщи, че е бил подложен на неправомерен натиск, след като се противопоставя на опита за влияние от помощник-генералния директор на СЗО, д-р Раниери Гуерра. Освен това той уточнява, че д-р Гуерра, чийто предишен мандат в италианското Министерство на здравеопазването като директор на превенцията и главен медицински директор (2013-2017 г.) е бил тясно свързан с докладваните факти, е поискал да бъдат изменени ключови констатации в доклада. В доклада, публикуван на уебсайта на СЗО на 13 май, преди да бъде премахнат на следващия ден, Замбон пише, че противопандемичния план на Италия не е актуализиран от 2006 г. и че поради неподготвеност първоначалният отговор на болниците е „импровизиран, хаотичен и креативен”.

БлуЛинк споделя загрижеността на подписалите Откритото писмо организации, че този случай засяга важни проблеми на общественото здравеопазване от две страни. Първият проблем е вероятният натиск за изменение на научен доклад с голяма обществен интерес по време на публикуването му и все още ценен за уроците и изводите си за продължаващия процес на справяне с пандемията. Вторият проблем е предполагаемият натиск срещу д-р Замбон, след като е изразил притесненията си от опита за въздействие за изменение на доклада, което предполага несъвършенства в политиката на СЗО за подаване на сигнали - съществен елемент от доброто управление на всяка институция, на глобално и на национално ниво.

Сподели