Попълнете въпросник за връзката между младите хори и употребата на тютюневи изделия

БлуЛинк и Коалицията за живот без тютюнев дим се обръщат към хора между 18 и 35 години с молба да помогнат за по-доброто разбиране на връзката между младите хора у нас и употребата на тютюневи изделия. Могат да го направят, като попълнят кратък онлайн въпросник.

Въпросникът е основният метод за събиране на информация, като освен него социалните изследователи от двете организации използват фокус групи, полуструктурирани интервюта и представително допитване до общественото мнение, изпълнено от агенция “Екзакта”. Изследването ще приключи с публикуването на изследователски доклад през пролетта на 2021 г.

Още нещо важно

За да продължаваме да подкрепяме комуникациите в интернет за опазване на околната среда, общоевропейски ценности и демокрация,  гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, и да отстояваме етичните, демократични и професионални стандарти на журналистика в обществен интерес, имаме нужда от самостоятелност. Можете да ни подкрепите като направите дарение за фондация „БлуЛинк“. Повече за мисията, визията и дейностите на БлуЛинк може да научите тук.

Сподели