Предстоящи Дни на образователни и информационни дейности под наслов „Да четем и знаем повече за природата и морето“

Предстоящи Дни на образователни и информационни дейности под наслов „Да четем и

Предстоящи Дни на образователни и информационни дейности под наслов „Да четем и знаем повече за природата и морето“
Подкрепа за развитието на екологичното образование и знанията за морето


Черноморска мрежа на НПО в партньорство с Черноморски център за екологична информация и образование – клон Бургас, и Народно читалище "Фар-1946" – Бургас, имат удоволствието да ви поканят за участие в Дни на образователни и информационни дейности под наслов „Да четем и знаем повече за природата и морето“ в рамките на проект „Повишаване на обществената осведоменост и намаляване на морските отпадъци за защита на черноморската екосистема“ (LitOUTer), подкрепен от Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2014 – 2020“.


Образователните дейности имат за цел да стимулират интереса към познанията за околната среда и морето и да ангажират както децата и младежите, така и техните семейства и близки с мисията за опазването и възстановяването на нашето уникално Черно море. Интересът към знанията идва с хубавата книга. Експертът по образователни дейности на проекта Сабира Сталберг, писателка, преводачка и пътешественичка, предоставя свои авторски и преводни книги за награди за участниците.


Дните на образователните и информационни дейности ще се провеждат в Народно читалище "Фар-1946" – Бургас, начало на 6 декември 2021 г.
Проектът  LitOUTer допринася за подобряване на информираността и съвместните действия в четири черноморски страни за редуциране на отпадъците. Той насърчава сътрудничеството между съседните държави за повишаване на обществената ангажираност, подобрен международен обмен на информация и използване на иновативни методи за включване на различни целеви групи. Водещ партньор е Черноморският технически университет, факултет „Морски науки“ от Трабзон, Турция. Българските участници в проекта са Черноморска мрежа на НПО и Институтът по океанология към БАН. Другите партньори са Международният център за бизнес и икономическо развитие от Грузия, неправителствената организация „Маре Нострум“ и Институтът за морски изследвания и развитие „Григоре Антипа“ от Румъния.
За контакти: НЧ "Фар-1946" – Бургас – Ирина Костадинова: 0878466774, ЧЦЕИО – клон Бургас, Румяна Емануилиду: 0897946451

Сподели