Преизграждане на действията срещу онлайн насилието, основано на пола

Представители на гражданското общество и държавните институции се срещнаха на 28 януари 2020 г., за да възстановят сътрудничеството срещу онлайн насилието, основано на пола. Това се случи на експертна работна среща, организирана от БлуЛинк и Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете.

Експертната среща за трезв анализ на ситуацията и бъдещите стъпки беше от съществено значение за участниците след тежкия удар върху работата в подкрепа на правата през 2019 г. Тогава Конституционният съд постанови, че някои определения в Истанбулската конвенция (ИК) противоречат на духа на Конституцията. В резултат на това България отказа да ратифицира ИК, която е най-важният инструмент на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието над жени и домашното насилие.

Решението на съда беше предшествано от интензивна кампания, проведена от широк кръг политици и общественици, включително почти всички религиозни деноминации, националистически партии и консервативни семейни движения. Подкрепена от масовите медии, кампанията се фокусира върху компрометиране на термина „джендър“ и дерайлиране на всяка дейност, която се отнася до него - използвайки техники за манипулация, използвани преди в Русия, Унгария и някои страни от Латинска Америка.

През януари около 20 експерти и защитници на правата на пола се събраха в Дома на Европа в София в разгорещен обмен на опит и анализи. Те споделиха как се е променила работата им, като обсъдиха трудности и обмислиха възможности за противодействие на насилието, основано на пола в Интернет. Резултати от изследване, извършено наскоро от БлуЛинк, послужиха като основа на дискусията.

Докладът беше част от проект „След бурята - как да възстановим политическия диалог и подкрепящия дискурс срещу онлайн насилието, основано на пола, в България”, изпълняван от БлуЛинк. Проектът е финансиран от Мрежата за феминистки изследвания на Интернет (FIRN) към Асоциацията за прогресивни комуникации (APC). Неговата основна цел е да подкрепи държавните институции и НПО, които противодействат на онлайн насилието, основано на пола, в това да намерят подходящ комуникационен тон и методи за ефективни действия.

И двете страни изпитват сериозни затруднения, стана ясно по време на срещата. На оперативно ниво държавните институции, ангажирани с противодействие на насилието на полова основа в интернет, са заклещени в капана на политическия дебат относно половата идентичност и нейните биологически и социални измерения. Най-проблематична е липсата на ясна законова дефиниция на насилието, основано на пола, потвърдиха експерти, работещи по темата.

Изследването на БлуЛинк потвърди, че прилагането на ефективни политики срещу насилието, основано на пола, в България е възпрепятствано от поляризирано обществено мнение и напрежение след неуспешната ратификация на ИК, решението на Конституционния съд и агресивното политическо говорене по проблема.

Препоръките за бъдещи действия включват: постигане на подкрепящ дискурс за преодоляването на онлайн насилието, основано на пола; взаимодействие и партньорство между държавните и общински институции и неправителствените организации; прецизиране на законодателството с цел преодоляване на правните дефицити, възпрепятстващи преследването на насилието на полова основа, включително проявите на този тип насилие в интернет; подобряване на технологичните аспекти на сигурността в контекста на насилието на полова основа в интернет; повишаване на ефективността на модерацията и саморегулацията на онлайн медиите и социални мрежи.

Още нещо важно

За да продължаваме да подкрепяме комуникациите в интернет за опазване на околната среда, общоевропейски ценности и демокрация,  гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, и да отстояваме етичните, демократични и професионални стандарти на журналистика в обществен интерес, имаме нужда от самостоятелност. Можете да ни подкрепите като направите дарение за фондация „БлуЛинк“. Повече за мисията, визията и дейностите на БлуЛинк може да научите тук.

 

Този текст е част от проект “Мрежа за феминистки изследвания на Интернет” на Асоциацията за прогресивни комуникации (APC), с подкрепата на Международния център за изследване на развитието (IDRC), Отава, Канада. Мненията, изразени в този документ, не отразяват официалното становище на IDRC или на Управляващия борд. 

Сподели