Природата е "златната мина" на Бяла - новият ОУП трябва да я опази

Предложение за еко-бизнес парк, който да залегне в основата на новия общ устройствен план (ОУП) на община Бяла внесе сдружение ЛАЗУР - Локални алтернативи за устойчиво развитие. Предложението бе адресирано до екипа, работещ по проекта ОУП в отговор на отправена покана за мнения и предложения на 26.03.2021 г. .

Тогава в присъствието на кмета на Бяла инж. Пеньо Ненов, проектантският екип представи ескиз - предварителна версия на все още незавършения проект за ОУП. Според местната организация изпълнението на ОУП в представения му вид би направило невъзможно постигането на целите, поставени пред разработчиците на ОУП от възложителя МРРБ.

Планът би следвало да подпомогне развитието на общината в три основни направления:

  • туризъм;
  • опазване на природата; и
  • земеделие.

 

Според писмо на ЛАЗУР, изпратено до кмета на Бяла, МРРБ, както и министерствата на околната среда и водите и на земеделието и храните, ключът към просперитета на Бяла и прилежащите й селища действително се крие тъкмо в този "триъгълник".  Но въпреки някои положителни намерения, представеният като ескиз проект за ОУП не представлява достатъчно решителна визия за постигне тези цели, смятат от сдружението.

Те се позовават на българо-норвежки експертен анализ с участието на БлуЛинк, Института за оценки и анализи в туризма и Сдружение за дивата природа "Балкани" през 2015 - 2017 г., според който Бяла е една от черноморските общини с най-висок потенциал за устойчиво използване на екосистемните си услуги. Според икономистите и експертите по туризъм,  оползотворяването на тази възможност изисква създаване на туризъм и земеделие, от които основно да печелят местните хора в Бяла и района. Тъкмо с тази цел е изработена концепция за Еко-бизнес парк, която от ЛАЗУР предлагат да залегне в основата на бъдещия ОУП на Бяла. 

Чистотата и опазването на природата е тъкмо онзи неизчерпаем ресурс, който може да привлече туристите към община Бяла, обосновава се авторът на писмото Павел Антонов, жител на с.Горица в същата община.  Но не в рамките на порочния модел на интензивен, краткосрочен и често еднократен туризъм, популярен по голяма част от българското Черноморие. Потенциалът на Бяла и региона е друг - и много по-висок - в трайното привързване на посетителите, в целогодишната привлекателност на региона, в предлагането на луксозна висококачествена услуга за платежоспособни клиенти, пише Антонов.

Другият компонент на модела за еко-бизнес парк е в брандирането на местната земеделска продукция и културни традиции по начин, гарантиращ и обезпечаващ пазар за местните производители и доставчици на услуги. За неговата реализация също е ключово съхраняването и опазването на природния “капитал” на Бяла. Защото тъкмо чистотата на региона може да направи марката “Бяла” търсена и желана, на фона на масовия, обикновено вносен земеделски и фермерски пазар.

Според ЛАЗУР, природата на региона на Бяла може да превърне туризма, земеделието и други форми на бизнес, в траен печеливш екосъобразен поминък, които да осигури просперитет на местните предприемачи и трайна заетост на местните хора. За съжаление това няма как да се постигне при версията на активно застрояване в най-атрактивната природна зона на община Бяла, която е съсредоточена в черноморското крайбрежие и земеделския и горски пояс зад него. Евентуална по-нататъшна реализация на предложеният ескиз за ОУП би предотвратила устойчивото туристическо и земеделско бъдеще на местните хора, и би обслужила краткосрочните икономически щения на неколцина строителни предприемачи и крупни собственици на земя, изкупена от местите хора през последните години с цел спекулативно застрояване и бърза печалба, предупреждава Антонов. Като управляващ редактор на БлуЛинк, той е един от експертите, разработили оригиналната концепция за еко-бизнес парк в рамките на проекта SPECIES, финансиран от ЕЕА Grants и Министерство на околната среда и водите през 2015 - 2017 г.

Туризмът и земеделието нямат нужда от интензивно строителство, паркинги и бензиностанции в природното сърце на региона. Напротив, сериозните инвеститори в туризъм държат на опазването на природата и нейните дадености, тъй като добре разбират, че те са “златната мина”, която експлоатират. Дългосрочният устойчив поглед към бъдещето на Бяла и региона изисква решителен избор между две взаимно изключващи се версии. Измежду тях не проваленият модел на масово спекулативно строителство и съсипване на природните дадености, а зеления устойчив подход към туризма и земеделието ще задържи младите хора в Бяла и ще привлече децата на онези, които вече са напуснали региона. Според ЛАЗУР това вече се случва, както в Бяла, така и в Горица и околните села.  От местната неправителствена организация предлагат на Община Бяла и проектантите пълна експертна и информационна подкрепа за реализиране на смел ОУП , който да реализира концепцията пилотен Еко-бизнес парк.

Сподели