Природозащитници искат от премира Борисов референдум за Национален парк Пирин

Вихрен

Коалиция „За да остане природа в България” обяви, че подкрепя министър председателя Бойко Борисов в желанието му да се обърне към народа за мнение за бъдещето на незаконнопостроените писти и лифтове в Национален парк Пирин

Национален парк "Пирин" е един от трите (заедно с "Рила" и "Централен Балкан"), определени от Народното събрание чрез Закона за защитените територии за парк от национално значение. Съгласно закона те служат за задоволяване на обществени потребности с общонародна значимост. Конституцията повелява техните гори и земи да са изключителна държавна собственост.

Това национално значение на Национален парк Пирин задължава изпълнителната власт при сложни въпроси, за които няма еднозначни или лесни решения, да потърси мнението на всички граждани на България, които де факто се явяват собственици на тези паркове. От коалицията „За да остане природа в България” смятат, че идващите местни избори и избор на президент са добра възможност с минимални разходи да се проведе и първият национален референдум, посветен на Национален парк "Пирин".

Природозащитните организации очакват Министерски съвет да предложи на Народното събрание провеждането на референдума, като подготви лично обръщение към всеки депутат да подкрепи инициативата. От коалицията са готови да участват в консултации по формулиране на въпросът на референдума и очакват поканата на Министерски съвет за тях.

Те предлагат част от въпросите за референдума да са:
- Да се премахнат ли незаконно постоените писти и ски съоръжения в Национален парк Пирин?
-  Да се накаже ли офшорната компания, нарушила закона и изградила незаконните ски писти и съоржения в Национален парк Пирин, като се отнеме концесионния договор?
- Да се отдават ли държавни територии от Национален парк "Пирин" за ползване на офшорни компании?

Природозащитниците отново настояват Министерство на околната среда и водите и община Банско да обнародват строителните разрешителни за всички обекти в ски зона Банско, включително ски пистите, както и да публикуват в интернет концесионния договор с фирмата „Юлен” АД.

Коалицията „За да остане природа в България” припомня, че Пирин е обект от природното наследство на ЮНЕСКО и опазването му е не само от българско, но и от световно значение. Референдумът за съдбата на Национален парк Пирин няма да попречи на правителството да развали концесионния договор, да санкционира виновните лица и да намери друг концесионер.

Сподели