Природозащитници зоват министър Михайлова да спаси несебърските дюни

Заповед на екоминистъра може да спре застрояването на дюните в Несебър.  Вместо половинчати мерки на парче държавата трябва най-после да забрани строителството на брега, когато е част от Натура 2000. Под този надслов коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“ току що разпространи настояваване застрояването на дюните край Несебър да бъде спряно веднага със заповед на министъра на околната среда и водите за срок от една година. "Единственият начин да се спре презастрояването на незасегнатите части от българското Черноморие, е отново министъра на околната среда и водите да издаде заповедите за официалното обявяване на зоните от европейската екологична мрежа Натура 2000 по крайбрежието и в тях да са изрично записани забрани за строителство по брега," гласи съобщението.

Коалицията „За да остане природа в България“ припомня, че с промени в Закона за устройство на територията от 2010 г. всички актове по закона не само не могат да се обжалват от гражданите, но дори не подлежат на обжалване на втора инстанция. Това затваря потенциален корупционен кръг изцяло на местно ниво. Така решението на Бургаския административен съд, което на практика пуска багерите в Несебър, не подлежи на обжалване във Върховния административен съд.

Природозащитниците обръщат внимание, че некачествено подготвените актове на държавата за спиране на строежите не само в дюните на Несебър, но и например в Иракли, паднаха в съда, след като правителството не положи необходимите усилия, за да ги защити. Коалицията „За да остане природа в България“ предупреждава, че готовността за протестни действия остава – освен случая в Несебър и крайбрежието на Природен парк Странджа продължава да е застрашено от застрояване. Издадените заповеди от регионалния министър и от министъра на околната среда да се спре изпълнението на новия общ устройствен план на община Царево до преработването му също лесно могат да паднат в съда.

Природозащитниците настояват и за промени в Закона за устройство на територията, които да позволят на гражданите да обжалват общи устройствени планове, както и да се обявят за нищожни общите устройствени планове без екологична оценка и оценка за съвместимост. Пълен текст на шестте предложения на коалицията „За да остане природа в България“ за опазването на Черноморието, изпратени преди година, можете да видите тук.
 

Сподели