Призив за присъединяване на страните от Западните Балкани в ЕС

На 23 юни беше изпратен апел от Регионалното гражданско общество към правителствата на страните от ЕС, САЩ и НАТО с призиви относно предприемане на действия за присъединяване на страните от Западните Балкани в ЕС, което да подсигури тяхната сигурност и проевропейско развитие. Документът е подписан от 112 личности и организации, както от страни от региона, така и от САЩ, Канада, Великобритания. Сред тях има хора на изкуството, журналисти, учени, активисти, юристи, университетски преподаватели.

Апелът започва със становището, че присъединяването на Западните Балкани към Европейския съюз е геополитически и геостратегически неизбежно. Акцентира върху агресията на Русия срещу Украйна, която промени из основи европейската сигурност и повдигна редица въпроси за бъдещето на евроатлантическата интеграция на страните от региона. Въпреки че са заобиколени от членки на ЕС и НАТО, Западните Балкани са само частично интегрирани в евроатлантическите политически структури и в тези за сигурността, отбелязва документът.

Апелът обръща внимание и на неясната политика на ЕС, която се провежда през последните 20 години, като една от причините за регреса на региона и за обръщането на държавите от Западните Балкани към други партньори. Проникването на Русия в развитието на балканските държави и влиянието й върху Сърбия и (част от) Босна и Херцеговина е поставило въпрос къде всъщност принадлежат Западните Балкани. Тези нови обстоятелства са изтъкнати като причината темата за присъединяването на държавите да се върне в европейския дневен ред.

От писмото става ясно, че политиката за разширяване на ЕС се адаптира към новата геополитическа среда и се разработва нов процес на присъединяване. Подписалите го излизат със становище, че до този момент, въпреки многобройните изявления и инициативи, свързани със Западните Балкани, Западът (предимно ЕС) не е предложил реална подкрепа, защита и конкретна перспектива за бъдещето на региона. Твърди се, че присъединяването към ЕС на всички държави от Западните Балкани, е неизбежно от геополитическа гледна точка – предвид постоянните усилия на Русия да ги дестабилизира.
В апела се отбелязва, че не е възможна по-ефективна политика, докато страните членки продължават да балансират между ценностните принципи, на които се основава ЕС, и „единството“, въплътено в неговия съгласуващ се принцип за вземане на решения. Този подход има катастрофални последици за Западните Балкани.

Активистите дефинират страховете положението да се влоши драстично като оправдани. Като повод за това посочват променливата ситуация в Западните Балкани и спекулациите, че е възможно Путин да открие „втори фронт“ на Балканите. Определят региона като податлив на влияние на Русия и допълват, че за предостваряване на подобно опустошително влияние, някога утопичното приемане на „неподготвените” България и Румъния в ЕС е изиграло решаваща роля.

В писмото си подписалите изискват от ЕС и САЩ да премахнат възможностите за промяна на границите на държавите на Балканите; да гарантират, че бъдещето на Босна и Херцеговина на зависи от политиката на Белград, да насърчат изграждането на босненска и херцеговска идентичност; обявяват се против застъпничество на Хърватия за нов изборен закон, който би допринесъл за ентическата дезинтеграция на Босна и Херцеговина; за взаимното признаване на Сърбия и Косово, за освобождаване от визовия режим на Косово; за ефективно подкрепяне на процеса на европейска интеграция на Черна гора, за предотвратяване на немасата на Сръбската православна църква, управленските структури и медиите във вътрешните работи на страната.

Активистите изискват възобновяване на преговорите за присъединяване на Северна Македония към ЕС, помощ на Албания да получи статут на държава кандидат, изясняване, че инициативата „Отворени Балкани“ не може да бъде алтернатива на членството в ЕС; продължаване на укрепване на сигурността и правните механизми във всички страни от Западните балкани за борбата с корупцията и организираната престъпност.

Подписалите призовават ЕС и САЩ да засилят своето военно, политическо и икономическо участие в региона като поддържат активна връзка с проевропейската опозиция в страните от региона и с гражданското общество, за да се предотврати негативното бъдещо влияние на неевропейски фактори и да се засили евроатлантическата ориентация, важна за бъдещето на Западните Балкани.

Още нещо важно

За да продължаваме да подкрепяме комуникациите в интернет за опазване на околната среда, общоевропейски ценности и демокрация,  гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, и да отстояваме етичните, демократични и професионални стандарти на журналистика в обществен интерес, имаме нужда от самостоятелност. Можете да ни подкрепите като направите дарение за фондация „БлуЛинк“. Повече за мисията, визията и дейностите на БлуЛинк може да научите тук.

Сподели