Проект „Нова визия за балканските икономики: променете политиките, не климата!“

Възможностите за промяна на икономиката към екологична, нисковъглеродна и енергийно ефективна продукция ще бъдат анализирани в рамките на регионалния проект „Нова визия за балканските икономики: променете политиките, не климата!“ (“Re-Vision the Economy in the Balkans: Change Policy not Climate”). Проектът е изпълняван съвместно от Зелената европейска фондация (GEF.eu), фондация „Блулинк”, България, асоциация „Изгрей сонце“, Македония и асоциация "У мрежи", Сърбия, с финансовата подкрепа на Европейския парламент.

Без да променим начина, по който произвеждаме енергия и храна, строим къщите си и пренасяме стоки и пътуваме до работа и за развлечение, няма как да ограничим прекомерната употреба на ресурси и социалното неравенство и да смекчим промените в климата, напомнят четирите организации-партньори по проекта.

В рамките на проекта е осъществено проучване с фокус върху европейските политики по проблемите на климата, възобновяемата енергия и зелената икономика. Проучването включи преглед на стратегически документи на Европейския съюз като Европа 2020, Енергийната пътна карта на ЕС за периода до 2050 г. и Стратегията на ЕС за адаптиране към изменението на климата. Най-важните изводи от изследването в България, Сърбия и Македония ще бъдат представени в 3 национални проучвания на темата зелена икономика в България, Македония и Сърбия и Наръчник за зелени политици.

Журналистически разработки по темите на зелената икономика, климата и нелибералната демокрация, разработени в рамките на проекта са публикувани в BlueLink Stories - регионално електронно издание на БлуЛинк за журналистика в обществен интерес. Те включват "The Village Gate to Self-Sufficiency", "Nature’s Local Guardians" and "A Green Advantage for the CEE Region". 

Дейностите по проекта са реализирани в периода март - декември 2017 г., На 10.11.2017 г. се проведе заключителна конференция на тема "Екоиновации за зелена икономическа промяна и споделен просперитет". Темата на събитието е обвързано с един от основните приоритети на българското председателство на Съвета на Европейския съюз, което започва на 1 януари 2018: еко-иновации като двигател на икономически прогрес и постигане на общ просперитет и демократизация на обществото.

 

Покана за набиране на предложения за разработки по финална конференция по проекта "Екоиновации за зелена икономическа промяна и споделен просперитет"

Пълна информация за конференцията на тема "Екоиновации за зелена икономическа промяна и споделен просперитет"

 

Тази публикация е създадена в рамките на проект GEF-15-01 "Re-Vision the Economy in the Balkans: Change Policy not Climate", изпълняван от Зелената европейска фондация (gef.eu), фондация „Блулинк”, България, асоциация „Изгрей сонце“, Македония и асоциация "У мрежи", Сърбия, с финансовата подкрепа на Европейския парламент.

Сподели