Протестно шествие срещу политическия чадър над ски зона Банско в Национален парк Пирин

bansko_pisti

Начало - 21 юли, четвъртък, 18.00 ч., стълбите на бившия Партиен дом

Коалиция „За да остане природа в България” организира протестно шествие срещу унищожаването на Национален парк Пирин и политическия чадър над нарушенията в ски зона Банско. То ще се проведе в четвъртък, 21 юли 2011 г., от 18 ч. с начална точка стълбите на бившия Партиен дом, срещу Министерския съвет и Президентството. Шествието ще премине покрай делегацията на Европейската комисия в София на ул. „Московска”, храм паметника „Александър Невски”, парламента и Софийския университет и ще завърши до сградата на БНТ.

Участниците ще носят чадъри, които символизират политическия чадър над нарушенията в ски зона Банско и Национален парк Пирин, допуснати както от настоящото правителство, така и от предишните три.

Междувременно природозащитниците подготвиха сигнал до Европейската комисия и ЮНЕСКО по повод скандалната идея на министъра на околната среда и водите Нона Караджова да узакони близо половината от ски зона Банско, която излиза извън концесията на „Юлен” АД в Национален парк Пирин. Освен национален парк, Пирин е част от европейската екологична мрежа Натура 2000 и от световното природно наследство на ЮНЕСКО.

Най-явните  и безспорни  нарушения, довели  до изсичането на близо 650 декара вековни гори в Национален парк Пирин - извън разрешената по концесионен договор площ от близо 995 декара, включват:

1. Изграждането и ползването на ски писти и лифтове (вкл. ресторант с РЗП над 1200 м2 и водоем с обем над 1000 куб. м в м. Бъндеришка поляна), които не са предвидени в плана за управление на Национален парк Пирин (включващ предвижданията на Териториално-устройствения план на ски-зона Банско от 2001  г.)  и  концесионния  договор:  ски  пистите „Платото 1” (северно от  влек „Платото – Тодорка”), „Чалин валог 2” (западна), както и съгласуваните през 2010 г. от министър Нона Караджова ски лифтове „Бъндеришка поляна – Коларски път” (6-седалков) и „Платото – Тодорка” (4-седалков).

2.  Изграждането на ски-писти „Шилигарника 2” (№ 10) и „Стражите” (№ 12), както и ски лифт „Железен мост – Платото” (4-седалков) извън обхвата на концесията.

3.  Изграждането на всички ски писти и ски пътища без разрешителни за строеж.

4.  Изграждането  на  ски пистите  „Банско” (№1), „Бъндерица” (№2),  „Балканиада” (№4), „Шилигарник 1” (№ 5), „Юлен” (№8), „Томба” (№9), „Платото 2” (№11), „Чалин валог 1” (№15), без да са спазени изискванията за ширина и минимални изкопни дейности в издадените от МОСВ решения по ОВОС. (Пример - изискване за ширината на пистата „м. Бъндеришка поляна – Тодорка” да не бъде повече от 30 м, а ширината на просеката за лифта да не е повече от 6 м. На практика - ширината на пистата е от 60 до 100 м, моделирани са над 100 декара и 35 000 куб. м., а ширината на лифта е от 15 до 30 м.)

Анализът на коалицията „За да остане природа в България” провери доколко съответното ски съоръжение е предвидено в Плана за  управление (ПУ) на Национален парк Пирин и съответно концесионния договор с „Юлен” АД за ски зона Банско, дали са спазени режимите на плана за управление за строителство и условията в решенията по оценката за въздействие върху околната среда (ОВОС), с които екоминистерството е съгласувало изграждането на ски съоръженията, както и дали са издадени разрешителни за строеж от Община Банско за изграждането на ски съоръженията и инфраструктурата?

Използвани са географски информационни системи (ГИС), сателитни
изображения от Google Earth, карта на зонирането на Национален парк Пирин съгласно Плана за управление на парка, карта и данни за ски съоръженията в ски зона Банско от концесионера „Юлен” АД, концесионния договор и скица на концесията, наличните решения по ОВОС, справка за незаконните сечи в ски зона Банско от дирекцията на Национален парк Пирин и справка за разрешителните за строеж от Дирекция за национален строителен контрол.

Резюме на анализа може да бъде изтеглено от:
http://forthenature.org/upload/documents/2011/07/Zakonna_li_e_ski-zona_Bansko.pdf
 

Сподели