Провокация на АПИ срещу законите застрашава АМ "Струма"

От източник, изрично пожелал анонимност научихме, че Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) подготвя стартирането на строителни дейности на Лот 3.2. от АМ „Струма“, който обхваща района на Кресненския пролом. Припомняме, че от октомври 2022 г. извършването на каквито и да е дейности, свързани с изграждането на лот 3.2. е незаконно, защото тогава изтече петгодишния период на действие на Решението по Оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС), издадено от Министъра на околната среда и водите.

В тази връзка природозащитници и организации, работещи за запазването на Кресненския пролом започват спешно  изготвянето на жалба до Европейската комисия, с която да поискат спиране на цялата оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“. Тя ще бъде пусната в момента, в който бъдат установени каквито и да е строителни работи или подготовка за такива в района на Кресненския пролом.

Припомняме, че в своите коментари върху вече изтеклото Решение по ОВОС и ЕО на лот 3.2. на АМ „Струма“ от 2019 г., Европейската комисия поиска изрично изготвянето на нов ОВОС на всички смислени алтернативи, поради което и спря преговорите за финансиране на проекта. Същото искане беше повторено в писмо до министъра на регионалното развитие и благоустройството през лятото на 2022 г.

Апелираме гражданите да сигнализират на посочените по-долу контакти, чрез писмени или устни сигнали, снимки и видеоматериали, ако установят каквито и да е дейности по изграждането на АМ „Струма“ в района между разклона на пътя за Банско при Симитли и включването в магистралата южно от град Кресна (Кресненския пролом и прилежащите му територии, включени в Лот 3.2.).

На снимката: Кампанията за опазването на Кресненския пролом, започна през 1997 г.  и продължаваща до днес. Природозащитници, местни хора, неправителствени организации, международни активисти повече от 25 години се борят да гарантират сигурно бъдеще на една уникална на видове зона в цяла Европа.

Повече за спасяването на Кресненския пролом

 

https://www.bluelink.net/kresna.html

http://balkani.org/activities/public-campaigns/save-kresna-gorge/

https://kresna.org

 


 

Сподели