Работна група за отстояния на рискови производства от жилища

ПОКАНА

за участие в Тематична работна група към Обществения съвет на МОСВ по тема: възстановяване на законовия регламент за отстояния на рискови производства от жилищни сгради


Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че първото заседание на тематичната работна група по тема: възстановяване на законовия регламент за отстояния на рискови производства от жилищни сгради, ще се проведе на 29 май 2014 г. от 14 часа в сградата на МОСВ на ул. Уилям Гладстон 67, зала – партер. 
Известни са ни страховете на браншовите бизнес-организации от въвеждането на ясни и конкретни критерии за преценка влиянието на инвестиционните проекти върху здравния риск за населението, но се надяваме и те да се включат активно в дискусията с цел извеждане на най-добрите за всички страни решения.
Въвеждането на ясни прагове и критерии за изготвяне на здравни заключения по  инвестиционни проекти и проектни разработки с възможно въздействие върху здравето на хората ще окаже и положителен икономически ефект за самите инвеститори, потребителите и държавата, както и на новите оперативни програми и Програмата за развитие на селските райони.
Участие в дискусията вече потвърдиха от МОСВ, Министерство на икономиката и РЗИ от страната, както и неправителствени организации. Покани сме изпратили също до МЗ, Национален център по здравеопазване, МРРБ, МЗХ. Разбира се, всеки от Вас също има право да препрати тази покана до институция или организация, която счете, че ще е полезна за дискусията.
Припомняме, че през 2012 г. по предложение на сдружение „Движение с екологична насоченост” неправителствени и граждански  организации подеха инициатива за възстановяване на законовия регламент за отстояния на рискови производства от жилищни сгради. На 31 октомври 2013 г. внесохме официално искане за това в Министерство на опазване на околната среда и Министерство на здравеопазването. От тази година към Обществения съвет на МОСВ по наше предложение е сформирана и Тематична работна група по зададената тема.

За контакти за Тематичната работна група:
Дияна Бончева 0878288390
Рени Русева 0878627344
den [dot] yambol [at] gmail [dot] com

Сподели