Разходка за знания – утвърдена форма на обучение по проекта LitOUTer

Разходка за знания – утвърдена форма на обучение по проекта LitOUTer

Практически дейности сред природата и походи, съчетани с образователни послания и обучение как да бъдат намалени твърдите отпадъци, попадащи в околната среда от различни човешки дейности доби популярност под наименованието Разходка за знания в рамките на проекта  проект „Повишаване на обществената осведоменост и намаляване на морските отпадъци за защита на черноморската екосистема“ (LitOUTer), изпълняван от Черноморска мрежа на НПО и партньори. Много преподаватели в училище и активисти на НПО, в обсъждания с екипа на проекта, препоръчаха повече работа с младежи и възрастни сред природата, наблюдения на реки, крайбрежни обекти, плажове и пристанища. 

Почистване на туристически пътеки и природни обекти от отпадъци също е част от комплекса дейности. Тези походи и по-кратките разходки, свързваме с различни екологични послания. Най-ясното и категорично от тях е колко нважно е да опазваме чистотата на горите, брега и зоните за отдих от замърсяване с твърди отпадъци. Така даваме своя принос в опазването на Черно море и неговата екосистема. Еколожката и туристически водач г-жа Снежанка Николова в сътрудничество с Черноморска мрежа на НПО проведе през март т.г. два похода до Петрич кале и Тракийската чешма с обучение и използване на материали за повишаване на обществената ангажираност от проекта.


Разнообразните дейностите по проекта използват подходи като повишаване на обществената осведоменост, трансграничен обмен на информация и прилагането на иновативни методи за илюстриране на проблема и ангажиране с неговото решаване. В проекта се вземат предвид културните различия между държавите и се разработват  индивидуални стратегии за повишаване на осведомеността. Основната задача на проекта е да достигне до тези целеви групи, които могат да въздействай най-пряко върху процесите на намаляване на отпадъци при източника.


Проектът е подкрепен от Съвместната оперативна програма Черноморски басейн 2014 - 2020 г., водещ партньор е Черноморският технически университет, Факултет по морски науки, Трабзон, Турция. LitOUTer насърчава междусъседското сътрудничество, основано на осведоменост, трансграничен обмен на информация, използване на иновативни методи за осведоменост между шестима партньори (НПО, институт на висшето образование и научноизследователски институти) от четири държави : България, Грузия, Румъния и Турция. Черноморска мрежа на НПО и ИО – БАН са българските участници в проекта. Проектът е с продължителност 30 месеца и е на обща стойност около 930 хиляди евро.

***
Черноморска мрежа на неправителствените организации, bsnn [at] bsnn [dot] org www.bsnn.org 

Сподели