Разследваме и противодействаме: С еднакъв аршин ли мери "Фейсбук"?

През последните месеци доста активисти, лидери на мнение, комуникатори, инфлуенсъри и други се оплакаха, че “Фейсбук” ограничава и премахва техни коментари, постове и дори целите им профили. Някои еднократно, други - систематично. Общото между тези случаи бе, че авторите са санкционирани докато изразяват проевропейски, демократични, зелени мнения, подкрепят правата на човека или критикуват кремълската агресия. В много случаи наказанията са за постове срещу руската агресия в Украйна. 

Всички засегнати са част от гражданската общност, която отстоява ценностите на обединена Европа, демокрацията и околната среда. Част от мисията на “БлуЛинк”, като мрежа за гражданско действие и фондация в обществен интерес, е да им помага в ефективното използване на интернет за тези цели.

Какво целим?

За “БлуЛинк”  е важно да се противопоставим и да прекратим практиката да бъдат ограничавани във Фейсбук - една от най-популярните социални мрежи в България. За целта  изпълняваме проект “Да спрем омразата и потискането на правозащитници и природозащитници  в българския Фейсбук!”. Финансова подкрепа получихме от Солидарния фонд на Гражданско обединение “Равни БГ” 'чрез Български фонд за жените.

С изпълнението на проекта се ангажира изследователски колектив на “БлуЛинк” с участието на управляващия редактор на фондацията Павел Антонов, PhD, изследователят - журналист Владислав Величков и една от санкционираните правозащитнички - Александра Георгиева. Те изработиха изследователски доклад, озаглавен “Свободни в Мрежата: Има ли несправедливо отношение към демократични, природозащитни и проевропейски гласове в българския Фейсбук и как да го прекратим?

Първата ни стъпка е да изследваме и проумеем случващото се.  Тя съвпадна с неочаквано ескалиране на проблема в края на 2022 и началото на 2023 г., предизвикано от разследвания на партньорската ни мрежа Bird.bg и широкият им обществен отзвук, който доведе до множество медийни публикации, оживена дискусия в социалните мрежи, изслушване в Народното събрание и оттегляне от България на компанията “Телус” - подизпълител на собствениците на “Фейсбук”.

Изследваме всичко изписано и изговорено по темата и събираме и анализираме случаи на дискриминирани в мрежата активисти. Проучваме причините за действията срещу тях, правилата на социалната мрежа, кой и как ги прилага в България.

След това изясняваме как гражданското общество може да противодейства на натиска. Събираме препоръки от български и международни експерти по дигитални права и съставяме с тяхна помощ препоръки за ефективно противодействие.

Докладът ще послужи за да споделим наученото с българските демократични граждански организации и с международните партньори на “БлуЛинк” в сферата на дигиталните права и да потърсим подкрепата им за кампания за решителна промяна на състоянието в България. В хода на изследване авторите сътрудничим с експерти по дигитални права на Association for Progressive Communications, в която членуваме, AccessNow и други международни и български партньори.

За Равни БГ

“Равни БГ“ е  гражданско обединение между 37 организации, които вярват в демократичните ценности и работят в сферата на защита на човешките права, уязвими групи, устойчиво развитие, застъпничество и др. Членовете на обединението, сред които е и фондация “БлуЛинк”,  сътрудничат за преодоляване на нарастващия през последните години натиск срещу тях и каузите, които отстояват.

 

Тази публикация е част от проект “Да спрем омразата и потискането на правозащитници и природозащитници  в българския Фейсбук!” финансиран чрез Солидарния фонд на  Гражданско обединение “Равни БГ”.  С финансовата подкрепа на Българския фонд за жените (БФЖ). Мненията, изразени в тази публикация, принадлежат на авторите и не отразяват непременно позициите на БФЖ.


 

 

 

Още нещо важно

Направите дарение за фондация „БлуЛинк“ за да продължаваме да подкрепяме комуникациите в интернет за опазване на околната среда, общоевропейски ценности и демокрация, гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, и да отстояваме етичните, демократични и професионални стандарти на журналистика в обществен интерес, имаме нужда от самостоятелност. Повече за мисията, визията и дейностите на БлуЛинк може да научите тук.

Сподели