Развенчаване на урановата митология

Брюксел, 18 ноември 2014

Международен проект разкрива истинската цена на ядрената енергия и прави анализ на скритите разходи на проекта АЕЦ Белене

Два нови доклада разкриват различните митове използвани за разширяване на ядрената енергия в Европа и за скриване на истинското влияние на закритите и новите уранови мини. Международен екип от учени и активисти си сътрудничиха за да измерят какво има значение в рамките на глобален проект за екологична справедливост.

„Увеличение на ядрените мощности в Европа, влияние на урановите мини и алтернативи“ се захваща с митовете, че ядрената енергия е чиста, сигурна, евтинa и приятелски настроена към климата. Реалността е, че мащаба на ядрената енергия в Източна Европа е характеризиран от скрити разходи, които ще бъдат прибавени към сметката на данъкоплатеца, технически проблеми и спотайващи се опасности. В същото време, по-изгодни алтернативни енергии и по-оптимизирани средства за енергиен мениджмънт вече съществуват.

Докладът се съсредоточава в България и Словения, където изложените редица проблеми свързани с урана: от изоставени мини (зомби мини) до лошо управлявани радиоктивни отпадъци. Словения има планове за един нов ядрен реактор и за продължаване използването на друг, докато в България съществуват инициативи за две отделни ядрени мощности. Докладът стига до извода, че предвидените енергийни нужди на България и Словения са съзнателно преувеличени докато разходите за ядрените реактори са силно недооценени. Икономически оправдан потенциал за възобновяеми енергийни източници без субсидиране съществува и то на по-ниска цена за киловат час.

Докладът на български може да бъде свален от тук http://www.ejolt.org/wordpress/wp-content/uploads/2014/11/141031_Expande...

„Уранови мини. Разкриване на влиянието на ядрената индустрия“ копае в мръсния бизнес на урановия добив. Трудно е да се разбере защо повечето членове на ЕС считат уранът за естествен енргиен източник когато почти целия уран се внася. ЕС носи отговорност за случващото се в страните от които черпи уран. Специално за минно-добивните компании разположени в Европа, съществуват много пътища за влияние върху добива на уран, но е нужна политическа воля за привеждането им в сила. Докладът обяснява още, как могат да бъдат създадени икономически стимули, които да спрат компаниите да изоставят миниите преди пълната рехабилитация на замърсената земята.

Настоящи епидемиологични излседвания казват, че излагането ни на газ радон (чрез строителни материали, невентилирани приземни помещения и други) чрез вдишването му, дори и на много ниски нива, повишава рискът от заболяване от рак. Полеви изследвания направени за този доклад разкриват как тези изоставени мини продължават да въздействат върху живота на хиляди, дори десетилетия след като се затворени, какъвто е случая с урановите мини около София. Дългосрочните разходи свързани със „зомби“ мините ще трябва да бъдат счетени като част от експлоатационните разходи за ядрените реактори.

 

Повече за проекта на http://ejolt.org/ и повече за атлас екологична справедливост с филтриращи функции за всички ядрени или просто уранови конфликти на http://ejatlas.org/ 

Документалния филм на EJOLT за урановите мини в Намибия: http://www.ejolt.org/2014/05/watch-a-lamca-ejolt-movie-on-uranium-mining-in-namibia/
 

 

За повече информация се свържете с:

Тодор Славов  тел. +359887505958

Петко Ковачев (по въпросите за Козлодуй 7) +359888420453

Сподели