Редакционна работилница за журналистика в обществен интерес

Над 20 млади и активни журналисти, желаещи да практикуват честна и сериозна журналистика в обществен интерес, взеха участие в Редакционна работилница – професионално обучение, организирано от мрежата за гражданско действие BlueLink.net съвместно със студентско онлайн радио „Реакция". Събитието се откри във Факултета по журналистика и масови комуникации към СУ „Св. Климент Охридски“ на 14.03. и продължи на терен но 15 и 16.03. 2014 г. в град Самоков и района на Национален  парк „Рила.“

Участниците се запознаха с етичните и професионални стандарти, възприети от световните лидери в качествената журналистика като The Guardian, BBC и New York Times, разучиха и приложиха техниките и прийомите, използвани от колегите им в тези издания при писане или излъчване на репортажи по подобни проблеми в жанра „фийчър.“ По време на обучението  те се запознаха с десет базови принципа при писане и изработване на репортажи в стил "фийчър," подготвени и представени от екип международни обучители. Сред тях бe Кирън Кук, бивш репортер на BBC и Financial Times и член на Climate News Network – Великобритания, и Джон Бенет, редактор на Arctic Monitor, дългогодишен медиен обучител за UNEP и други водещи международни организации в областта на опазването на околната среда. Водещ обучението бе управляващият редактор на BlueLink.net Д-р Павел Антонов, бивш главен редактор на регионалното издание за Централна и Източна Европа Green Horizon, публикувано в Унгария.

Участниците работиха по реален природозащитен казус: строителството на микро-ВЕЦ "Роса" в подножието на националния парк край с.Мала Църква. Природозащитните аспекти на проблема, сред които и изчезването на застрашеният вид риба главоч (Cottus gobio), представиха експерти по биоразнообразие от сдружението за дивата природа "Балкани." Ролята на държавата в управлението и контрола на инвестициите в защитените природни територии разясниха представители на Северозападна басейнова дирекция – Плевен. След като се запознаха с фактите, участниците предприеха практическо журналистическо разследване, като посетиха на място строителния обект. Тук се натъкнаха на инвеститора на мВЕЦ „Роса“ и подробно проучиха неговата гледна точка. Последваха анкети с местните хора от Самоков и района, с цел да се проучат техните нагласи относно изграждането на централата, балансът между инвестиции и опазване на природата, и изчезването на прословутия главоч.

До края на обучението всеки от журналистите разработи самостоятелен разширен репортаж по разглеждания проблем в жанр „фийчър,“ прилагайки наученото. В хода на работа участниците получиха напътствия и съвети от обучителите, които също работеха като журналисти по изследвания проблем.  В края на обучението всеки от участниците  получи индивидуална оценка за работата си и сертификат.

По собствена инициатива младите журналисти създадоха своя група във фейсбук, озаглавена Журналистически клуб "Главоч", в която обменят идеи и координират последващи действия. "Наистина беше велико, не знам за вас, но мен още ме държи и съм адски вдъхновен, а не се впечатлявам толкова лесно,“ написа в групата студентът по психология и журналист Петър Панайотов, 22. „Всеки от нас, в тази доста отчайваща обстановка, имаше нужда от нещо подобно," добави той.

Начинаещата икономическа журналистка и студент в УНСС Михаела Иванова определи изживяването като „уникално, зареждащо, вдъхновяващо и обнадеждаващо,“ а Константин Мравов от радио „Реакция“ - като професионален „генезис.“   На свой ред чуждестранните журналисти бяха впечатлени от качествата и енергията на младата журналистическа смяна на България и изразиха висока оценка за демонстрираните от участниците умения и стремеж към стойностна журналистика.

След семинара участниците сформираха виртуална редакция и вече работят по създаването на текстове, посветени на околната среда и проблемите от широк обществен интерес. На сайта на BlueLink.net са публикувани техни текстове до създаването на обособена редакционна страница през м. май 2014. Обучението и всички редакционни дейности се изпълняват в рамките на проект "Да предадем Четвъртата власт в млади ръце: качествена журналистика в обществен интерес." Проектът се изпълнява от фондация „БлуЛинк“ с подкрепата на Програмата за подпомагане на НПО по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. В рамките на проекта се оказва техническа подкрепа за радио "Реакция" - неформален партньор в реализацията на дейностите.

BlueLink.net e гражданска информационна мрежа, сформирана с цел използването на интернет за подобряване на природната и обществена среда в България чрез подпомагане на активните и принципни граждански организации и групи. Мрежата е създадена през 1998 г. от водещи гражански организации в областта на околната среда, сред които ЕКО-КЛУБ 2000, “Тера” - Благоевград, Обществен център за околна среда и устойчиво развитие - Варна, Геоекоклуб “Академика” – Велико Търново, Българско дружество за защита на биоразнообразието “Семпервива” - Перник, “Зелени Балкани” - София, “За Земята”, Информационен и учебен център по екология. През 1999 г. е регистрирана и фондация „БлуЛинк,“ която поддържа и администрира дейностите на мрежата.

 

Работилницата е част от проект "Extractive and Energy Industry Watch: Правна и журналистическа практика за по-голяма прозрачност и отчетност на енергийната и добивната промишленост", който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “Център за екологично право”  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България (www.ngogrants.bg).

Сподели