Регламентът на ЕС за авторското право да гарантира правата на човека и свободата на словото

БлуЛинк една от европейските организации, отстояващи правата на човека и цифровите права, които изпратиха днес отворено писмо до вземащите решения в ЕС, с настояване да добавят предпазни мерки за правата на човека към предложената директива за авторското право на единния цифров пазар по време на процеса на преговори. Процесът на преговори между Европейския парламент, Европейската комисия и Европейския съвет приключва скоро, като представителите им се стремят към компромисно решение.

Необходими предпазни мерки за защита

Организациите за защита на правата на човека и на цифровите права критикуват член 13 още от публикуването на първия проект на предложената директива. Нашата основна грижа беше, че тя ще ограничи свободите на изразяване и защита на данните чрез въвеждане на задължение за филтриране (т.е. цензуриране) на от страна на интернет платформи.

“Въпреки че последните няколко месеца донесоха известни положителни развития, нововъведените варианти на член 13 все още не са в съответствие с нашите основни човешки права”, констатират авторите на писмото. Според тях са необходими някои предпазни мерки, за да се избегнат прекомерни и ненужни ограничения на основните права на гражданите.

Настояваме лицата, отговорни за вземането на решения в ЕС, да гарантират, че новият регламент относно авторското право е в съответствие с Хартата на фундаменталните човешки права - ключовият документ на ЕС, който определя основните права на европейските граждани. Посочихме следните две необходими гаранции за правата на човека:

1) Прозрачност

Онлайн платформи като Google, Facebook и YouTube контролират голяма част от информацията, налична в интернет, и са оправомощени да оценяват и свалят съдържание по свое усмотрение. Тези платформи обслужват "интернет", в сега познатия му вид. Съгласно предложената директива интернет платформите ще могат да вземат решения, засягащи свободата на изразяване, без прозрачност или отчетност.

В случаите, когато съдържанието е блокирано или филтрирано, е от решаващо значение те да обосноват своите решения и да въведат подходящи механизми за преразглеждане, за да се гарантира свободното слово и свободата на информацията. Освен предоставянето на алтернативно разрешаване на спорове, ЕС би могъл да предостави безплатни правни механизми за уреждане на спорове между потребители, носители на авторски права и интернет платформи.

2) Избягване на автоматизираното филтриране и блокиране на съдържание

Призоваваме лицата, отговорни за вземането на решения в ЕС, да избягват въвеждането на задължително задължение за мониторинг. Автоматизираният софтуер за филтриране е известен с неточностите си и има вероятност да прехване законни материали, които не нарушават авторските права и които са от съществено значение за обществени и политически дебати и коментари - като например пародии или цитати. Общото задължение за наблюдение на всичко, качвано от потребителя в интернет, ще има смразяващ ефект за свободното слово, тъй като потребителите ще са по-склонни да се самоцензурират за всяко съдържание, което би рискувало да задейства (неточен) филтриращ софтуер.

3) Санкции

Член 13 ще промени режима на отговорност. Резултатът от това е, че платформите ще бъдат санкционирани, ако позволят защитено с авторски права съдържание чрез тяхната система без лицензионно споразумение. Предложеното решение би създало стимул за платформите да бъдат прекалено предпазливи и да свалят всичко, което представлява дори най-малкия риск от правно облъчване на дружеството.


От друга страна, важно е да се гарантира, че има правни последици, които да попречат на платформите да премахнат съдържание, което не нарушава авторските права. Това, което искаме, е, платформите да носят отговорност за изтриването на законно генерирано от потребителите съдържание. Това ще промени отношението на интернет гигантите и ще защити по-ефективно потребителското съдържание.

Пълният текст на писмото на английски можете да намерите тук.

Писмото подписаха следните организации:

Civil Liberties Union for Europe (Liberties)

Associação D3 - Defesa dos Direitos Digitais

Association for Progressive Communications

ANSOL - Associação Nacional para o Software Livre

APADOR-CH Romania

Bangladesh NGOs Network for Radio and Communication (BNNRC)

Big Brother Watch

BlueLink Foundation

Bulgarian Helsinki Committee

Center for Democracy and Technology (CDT)

Italian Coalition for Civil Liberties and Rights

COMMUNIA

Electronic Frontier Foundation

epicenter.works

Frënn vun der Ënn

Miklos Haraszti, former OSCE Representative on Freedom of the Media

Hungarian Civil Liberties Union

Index on Censorship

Kennisland

Platform for the Defence of Freedom of Information

Rights International Spain (RIS)

South East Europe Media Organisation (SEEMO)

South East European Network for Professionalization of Media (SEENPM)

Spanish Internet Users Asociation

The Human Rights League – Belgium

Vereniging van Openbare Bibliotheken-Association of Public Libraries The Netherlands

XNet

 

Сподели