Revolut: Рискът от измама при покупка най-висок във Facebook

През втората половина на 2023 г. 77% от всички случаи на измама, докладвани от клиенти на Revolut в Европейската икономическа зона /ЕИЗ/, са започнали от платформи на социалните медии, обяви Revolut. Компанията, която оперира като лицензирана дигигална банка с над 30 милиона клиенти, уличава платформите на Meta като източник на 59% от докладваните в България измами, произлизащи от социални медии. Това възлиза на 47% от всички загубени пари, твърди Revolut.

Revolut призовава българското правителство и ЕС да помогнат за защитата на клиентите, тъй като социалните медии, и по-специално платформите на Meta, остават „огнище“ на измами. От компанията припомнят, че Министерството на финансите, което участва в процеса на вземане на решения за предстоящите общоевропейски правила за предотвратяване и разкриване на измами, трябва да финализира позицията си до юни 2024 г..

Revolut призовава институциите у нас и в ЕС да възприемат нов подход в борбата с нарастващия проблем с онлайн измамите, тъй като данните показват, че 77% от всички случаи на измама, докладвани на Revolut в EИЗ през втората половина на 2023 г., са започнали в платформите на социалните медии.

Призивът на компанията се основава на цитирани собствени данни от 2023 г., според които платформите на Meta (Facebook, Instagram, Whatsapp, Messenger) представляват 61% от случаите, идващи от социалните мрежи, и 40% от общите откраднати суми. Revolut също така установи, че най-често срещаните видове измами, които засягат клиентите, са измамите с покупки и инвестиционните измами, които съставляват съответно 70% и 12% от докладваните случаи.

През 2023 г. Европейската комисия представи нови законодателни предложения, сред които Регламент за платежните услуги (РПУ), целящ въвеждането на мерки за банките в борбата им с измамите, свързани с представянето за банкови служители. Местните министерства на държавите членки на ЕС сега се стремят да финализират позицията си относно това как трябва да изглеждат общоевропейските правила за предотвратяване и разкриване на измами, действайки като съзаконодател заедно с Европейската комисия и Европейския парламент. Ето защо Revolut призовава местните институции и институциите на ЕС да положат повече усилия, за да помогнат за справянето с измамите при източника им, който е предимно в платформите на социалните медии, а не да се съсредоточават само върху измамите, свързани с представянето за банкови служители. Данните на Revolut показват, че през 2023 г. измамите, свързани с представянето с друга самоличност, са представлявали само 4% от всички оторизирани случаи на изма

Уди Малоф, директор по финансови престъпления в Revolut, е цитиран да заявява категорична подкрепа за предложението на Европейската комисия за подобряване на мерките, интегрирани от банките, за предотвратяване на измами. Revolut вече разполага със солидни защити за милионите си клиенти, а усъвършенстваните механизми за предотвратяване на измами анализират над половин милиард трансакции всеки месец, като предприемат действия за предупреждаване на клиентите ни, ако смятаме, че трансакцията им вероятно е измама, твърди Малоф.

"Въпреки това банките не могат да бъдат единствената защитна линия срещу измамите тип „APP“," предупреждава Малоф.   Той цитира данни на Revolut, които показват според него, че има още много какво да се направи: платформите на социалните медии, и най-вече тези на Meta, остават огнище на измами. "Ако искаме да се справим цялостно с измамите и мошеничествата, трябва да предприемем действия по цялата верига на измамите. Ето защо се обръщаме към ЕС и държавите членки с молба да помогнат на BigTech активно да откриват и премахват измамно съдържание при източника с помощта на подходящи инструменти и механизми", заявява Малоф.

В ЕИЗ Revolut установи, че през 2023 г. двата основни вида измами в социалните медии са били:
- Инвестиционни измами, при които на хората се обещават възможности за бързо забогатяване в замяна на „инвестиране“ на големи суми пари. Въпреки че инвестиционните измами са само 12% от случаите, те представляват 61% от загубените пари.
- Измами с покупки, при които хората биват измамени да закупят несъществуващи или подвеждащо рекламирани продукти. На този вид измама се дължат 18% от загубените пари и дори да не е най-значимата по отношение на откраднатите суми, тя е най-разпространеният тип измами. Повечето случаи произхождат от пазари тип „маркетплейс“ с ограничен контрол или инициативи за контрол на риска.

В България Revolut показва сходна картина в сравнение с други страни в Европа. През втората половина на 2023 г. 79% от измамите идват от платформи на социални медии.
Платформите на Meta допринасят за 59% от измамите, идващи от социални медии и 47% от общите изгубени пари.

„Министерството на финансите на България сега има възможност – заедно с други местни министерства в цяла Европа –  да предложи законодателни мерки, които да задължат BigTech компаниите да се борят с измамите на ниво ЕС. Надяваме се, че ясните задължения и подходящите финансови стимули за BigTech ще намалят нивата на измамите тип „APP“ в ЕС“, заключава Малоф.

Revolut е лицензирана банка, която помага на хората да получат повече от парите си. През 2015 г. Revolut стартира в Обединеното кралство, предлагайки парични преводи и обмен. Днес над 40 милиона клиенти по целия свят използват десетки иновативни продукти на Revolut, за да извършват над половин милиард трансакции месечно.

 

За да продължаваме да подкрепяме използването на интернет за конструктивен обмен на мнения и анализи за опазване на околната среда, общоевропейски ценности и демокрация,  гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, имаме нужда от самостоятелност. За да подкрепите Мрежата за гражданско действие BlueLink.net, направeте дарениe тук  за фондация „БлуЛинк“. Повече за мисията, визията и дейностите на "БлуЛинк" може да научите тук.

Сподели